Nepřehlédněte

Vědět před odjezdem - všechny nejnovější cestovní rady a vstupní požadavky na vaši cestu.

Plujte bezpečně

Již téměř 60 let je naší vášní starat se o naše zákazníky tím, že klademe bezpečnost na první místo a zajišťujeme, aby se každý cítil vítán. Dnes je to důležitější než kdy jindy a my jsme odhodláni nabídnout vám bezpečnou a udržitelnou cestu – se spoustou prostoru, čerstvého vzduchu a otevřeného moře.

 

Ještě bezpečnější cesta

Pro bezpečnost a pohodlí všech jsme zavedli nová opatření k již tak ambiciózním bezpečnostním standardům na palubách všech našich lodí a v našich přístavech a terminálech. Aktivně sledujeme vývoj situace týkající se onemocnění COVID-19. Díky tomu můžeme zajistit, že jsou naše běžné postupy průběžně aktualizovány a naše bezpečnostní standardy překračují aktuálně platné předpisy – takže s námi můžete plout s klidem na duši.


Před cestou

Příprava na cestu

 

 • Necestujte, pokud jste nemocní a necítíte se dobře.
 • Dodržujte zdravotní pokyny a cestovní omezení platné ve vaší zemi
 • Často si myjte ruce 

V terminálu

Bezpečné odbavení

 

 • Naše terminály nabízejí více možností mytí a dezinfekce rukou
 • Terminály se také častěji čistí, zejména místa, kterých se lidé často dotýkají
 • Všude, kde je to možné, je podporována platba kartou místo hotovosti
 • Naše prodejní místa jsou vybavena ochranným plexisklem

Roušky/respirátory

Informace o používání ochrany obličeje

 

 • Všem cestujícím doporučujeme, aby se řídili doporučením vlády. Podle zdravotních předpisů jednotlivých zemí to znamená, že na některých našich linkách a v některých regionech musí naši cestující a zaměstnanci používat roušky/respirátory nebo jiné formy ochrany obličeje. Jedná se o bezpečnostní opatření proti šíření onemocnění COVID-19.

Nalodění a vylodění

Bezpečné nalodění a vylodění

 

 • Při odbavení budete požádáni o uvedení svého zdravotního stavu. Cestujícím s jakýmkoli náznakem podezření na COVID-19 bude nástup na palubu odepřen.
 • Buďte i nadále ohleduplní k ostatním a zachovávejte rozestup mezi vámi a ostatními cestujícími.

Na palubě našich trajektů

Bezpečný rozestup

 

 • Buďte i nadále ohleduplní k ostatním a zachovávejte rozestup mezi vámi a ostatními cestujícími.
 • Kajuty pouze pro jednoho cestujícího, kdykoli je to možné, pokud necestují společně.
 • Bezpečnější místa interakce mezi hosty a posádkou na palubě díky ochranným plexisklům pro zvýšení bezpečnosti.
 • Všude, kde je to možné, je preferována platba kartou místo hotovosti
 • Všechny rekreační zóny pro cestující jsou nyní otevřeny.

Úklid a hygienická opatření na palubě

 

 • Více možností mytí a dezinfekce rukou ve společných prostorách
 • Oznámení, plakáty a digitální nápisy upozorňující na hygienická pravidla na palubě
 • Častější čištění a dezinfekce na palubě, zejména míst, kterých se lidé často dotýkají, jako jsou kliky dveří, přístupová dotyková tlačítka, telefony
 • Naše větrací systémy pracují se 100% čerstvým vzduchem, bez recirkulace

Obchody, bary a restaurace na palubě

 

 • Naše stravovací služby byly upraveny tak, aby byla zajištěna maximální úroveň hygieny
 • Bary a restaurace jsou nyní opět zcela otevřeny
 • Všude, kde je to možné, je preferována platba kartou místo hotovosti