Mohu si s sebou vzít svého domácího mazlíčka?

Samozřejmě! Nenechávejte své čtyřnohé kamarády doma, jsou přece součástí vaší rodiny! Vezměte je s sebou, aby si také užili nezapomenutelné dobrodružství a zábavu. Na palubě Stena Line jsou domácí mazlíčci vždy vítáni. Můžete jim rezervovat kotec (kvůli omezenému počtu doporučujeme, abyste rezervaci provedli předem), vzít je na palubu (pro to platí určitá pravidla) nebo je nechat v autě (tato možnost není na vybraných trasách k dispozici, podívejte se na podrobnosti o konkrétní trase). Některé z našich trajektů mají kajuty vhodné pro domácí mazlíčky, které lze rezervovat předem.

____________________________________________________________________________

 

Co když cestuji s vodicím psem, psem pro neslyšící nebo pro autisty?

 

Vodicí a asistenční psi pro autisty a sluchově postižené mají nárok na bezplatnou cestu a jsou vítáni ve všech našich přístavech a trajektech. Mají úplný přístup na paluby pro cestující na všech trasách a plavidlech společnosti Stena Line. Všichni vodicí psi, psi pro neslyšící nebo autisty musí mít při odbavení v přístavu potřebné doklady a musí mít po celou dobu cesty správné postroje a vesty. Konkrétní pravidla týkající se asistenčních psů na trasách v Irském moři najdete níže. V případě, že mají někteří cestující silnou alergii na psy, upozorníme na tento fakt majitele asistenčního psa i pasažéra s alergií. Pak můžeme obě strany požádat, aby se v určitou dobu vyhýbaly konkrétním místům, aby se tak snížila možnost alergického záchvatu, např. když si jedna strana dopřává jídlo v restauraci. Tyto podmínky jsou stanoveny, protože nemusíme být schopni ve všech případech poskytnout potřebnou lékařskou péči.

____________________________________________________________________________

 

Jaká očkování můj domácí mazlíček potřebuje?

 

Pokud cestujete do Velké Británie a Evropy, vaši domácí mazlíčci musí mít dokumentaci, která dokládá, že jim bylo provedeno základní očkování. Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné pro splnění všech zákonných požadavků.

 

Psi musí podstoupit odčervení nejméně 24–120 hodin před odbavením cesty do Spojeného království z pevninské Evropy. Ve zvířecím pasu EU musí být uveden čas a datum odčervení. Jste-li obyvatelem Severního Irska, navštivte stránky https://www.daera-ni.gov.uk/articles/travelling-pets, kde naleznete další informace. Nicméně až do odvolání nebude vyžadován cestovní pas pro domácí mazlíčky nebo běžné kontroly u nekomerčních přesunů domácích zvířat mezi Severním Irskem a Velkou Británií.

 

Zvířata musejí být očkována proti vzteklině. Nejprve se ujistěte, že má zvíře mikročip, jinak se očkování nebude počítat. Psi musí být před očkováním ve věku alespoň 12 týdnů a očkování musí být v době cesty platné. Upozorňujeme, že cestu můžete zahájit až 21 dní po provedení očkování proti vzteklině.

____________________________________________________________________________

 

Cestování do Švédska se psy nebo kočkami

 

Mějte na paměti, že při cestě ze zahraničí do Švédska musíte informovat švédský celní úřad.

 

Pokud momentálně bydlíte v jiné zemi EU, máte možnost před cestou informovat švédský celní úřad prostřednictvím elektronické služby. Informace o způsobu informování švédského celního úřadu naleznete na webu tohoto úřadu: Cestování se psy nebo kočkami.

____________________________________________________________________________

 

Potřebuje můj domácí mazlíček cestovní pas?

 

Cestování se psy, kočkami a fretkami je vázáno podmínkami spojenými s evropským pasem pro domácí mazlíčky. Evropský cestovní pas pro domácí mazlíčky nebo veterinární osvědčení pro zvířata nyní nahrazují všechny ostatní doklady, včetně dokladu PETS, které byly dříve k cestování po Evropě používány. Evropský cestovní pas pro domácí mazlíčky lze získat u kteréhokoli oprávněného veterinárního lékaře po zavedení mikročipu a úspěšném provedení krevního testu.

 

Od 1. ledna 2021 již neplatí evropské cestovní pasy pro domácí mazlíčky, které byly do 31. prosince 2020 vydány ve Velké Británii nebo Severním Irsku. V rámci prozatímního opatření mohou majitelé domácích mazlíčků v Severním Irsku kontaktovat své soukromé veterináře, kteří cestovní pas pro domácí mazlíčky odpovídajícím způsobem aktualizují, aby jim cestování umožnili. Nová podoba evropského cestovního pasu pro domácí mazlíčky pro Velkou Británii a Severní Irsko bude brzy distribuována do veterinární praxe.


Rady ohledně Brexitu: Od 1. ledna 2021 se změnila pravidla pro cestování s vaším psem, kočkou nebo fretkou z Velké Británie do EU. Více informací je k dispozici na stránkách GOV.UK.

 

Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné pro splnění všech zákonných požadavků.

____________________________________________________________________________

 

Jaké dokumenty bude můj domácí mazlíček potřebovat?

 

V rámci pravidel pro pohyb domácích mazlíčků v EU musí všichni psi, kočky a fretky pohybující se mezi členskými státy EU splňovat stejné veterinární předpisy. Všichni domácí mazlíčci cestující mezi Irskem a Velkou Británií, Velkou Británií a kontinentální Evropou a po celé Evropě musí mít mikročip a cestovní pas pro domácí mazlíčky. Více informací o změnách v cestování domácích mazlíčků provedených 29. prosince 2014 naleznete na následujícím odkazu – Podmínky EU pro cestování zvířat v zájmovém chovu.

 

Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné pro splnění všech zákonných požadavků.

____________________________________________________________________________

 

Musí mít můj domácí mazlíček mikročip?

 

Všichni domácí mazlíčci cestující mezi Irskou republikou a Velkou Británií nebo kontinentální Evropou a mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou musí mít mikročip a cestovní pas pro domácí mazlíčky. Váš domácí mazlíček musí být vybaven schváleným elektronickým zařízením (mikročipem) pro identifikaci, který mu zavede autorizovaný veterinární lékař. Registraci elektronických identifikačních čísel zvířat provádí několik organizací. Tato registrace může být užitečná také v případě, kdy se vám váš domácí mazlíček ztratí. 

 

Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné pro splnění všech zákonných požadavků.

____________________________________________________________________________

 

Jaká jsou pravidla pro cestování s domácími mazlíčky po Brexitu?

 

Od 1. ledna 2021 se pravidla pro cestování se psem, kočkou nebo fretkou z Velké Británie do EU (včetně domácích mazlíčků, kteří se vracejí z Velké Británie do Irské republiky) změnila. Další podrobnosti naleznete na níže uvedených odkazech.

Cestování s domácími mazlíčky z Velké Británie do EU>>

Cestování s domácími mazlíčky mezi Velkou Británií a Severním Irskem >>

Cestování s domácími mazlíčky z Irské republiky do Velké Británie >>

___________________________________________________________________________

 

Pokud můj domácí mazlíček zůstane ve voze, mohu ho během plavby zkontrolovat?

 

Kontrola může být povolena, ale závisí na typu plavidla a nelze ji zaručit. Další informace vám poskytne náš tým při rezervaci.

____________________________________________________________________________

 

Co když cestuji s více než 5 domácími mazlíčky?

 

Změny v pravidlech EU pro cestování zvířat v zájmovém chovu provedené dne 29. prosince 2014 zavádějí dodatečná pravidla pro vozidla přepravující více než pět domácích mazlíčků. Pro více informací klikněte na následující odkaz, Podmínky EU pro cestování zvířat v zájmovém chovu.

 

Pokud cestujete se 6 nebo více domácími mazlíčky za účelem účasti na soutěži nebo výstavě, musíte požádat o výjimku z formuláře prohlášení o obchodním pohybu. Rezervaci byste měli provést prostřednictvím našeho kontaktního centra s potvrzením o účasti v soutěži nebo na výstavě a toto potvrzení o výjimce pak předložit při odbavení. 

 

Pokud cestujete se 6 nebo více domácími mazlíčky a necestujete kvůli soutěži nebo výstavě, musíte provést rezervaci prostřednictvím našeho oddělení nákladní přepravy a poskytnout veškerou dokumentaci potřebnou pro obchodní přesun zvířat.

 

Užitečné odkazy (Velká Británie)

 

Formuláře prohlášení o udělení výjimky

Cestování s domácími mazlíčky ze Severního Irska

Obchodní přesuny domácích mazlíčků ze Severního Irska 

Rady vlády Spojeného království ohledně vývozu živých zvířat

____________________________________________________________________________

 

Cestuji s koňmi, mohu si plavbu rezervovat online?

 

Na našich trasách Belfast – Cairnryan a Belfast – Liverpool, a dále na trasách mezi Švédskem a Dánskem a mezi Švédskem a Německem si můžete online rezervovat přepravní boxy pro koně o délce až 12 m. Na těchto trasách musí být vozidla delší než 12 m rezervována prostřednictvím našeho oddělení nákladní dopravy. Přepravní boxy pro koně o délce menší než 14 m lze rezervovat na cestách mezi Švédskem a Polskem. Na všech ostatních trasách proveďte prosím rezervaci prostřednictvím oddělení nákladní dopravy společnosti Stena Line.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování po Irském moři s vaším domácím mazlíčkem

 

Přepravu svého domácího mazlíčka si musíte předem rezervovat:

Bez ohledu na to, jakou možnost cestování s domácím mazlíčkem si zvolíte, musíte pro všechna zvířata – ať už cestujete autem, nebo pěšky – předem udělat rezervaci.

 

Dokumentace při přepravě domácích mazlíčků:

Je vaší povinností zajistit, abyste měli pro svého domácího mazlíčka zajištěny všechny požadované dokumenty.

 

Před cestou se prosím seznamte s pravidly EU a PETS

 

Asistenční psi:

Pouze asistenční psi mají povolen přístup do všech veřejných prostor našich přístavů a lodí a budou mít také nárok na bezplatnou cestu, pokud jsou na postroji/vodítku a splňují kritéria uvedené níže. Po nástupu na palubu navštivte naši přepážku služeb pro hosty, kde předložíte příslušnou dokumentaci pro svého psa, která mu umožní přístup do všech míst na palubě.

 

Asistenční psi musí:

 • být buď specificky vycvičeni k pomáhání zdravotně postiženým osobám, a dále musí být certifikováni organizací, která je plnoprávným členem organizace Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF), což jsou akreditační orgány pro organizace asistenčních psů po celém světě, nebo
 • pokud nejsou uznáni jako asistenční psi organizacemi ADI nebo IGDF a nejedná se o psy poskytující emocionální podporu, musí kvalifikovaný trenér takového psa poskytnout písemné doklady prokazující, že pes absolvoval test veřejného přístupu asistenčního psa v souladu s požadavky stanovenými organizací ADI, které jsou k dispozici zde (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Pokud váš pes nesplňuje výše uvedená kritéria nebo se jedná o psa poskytujícího emocionální podporu, který však není uznán jako asistenční pes organizací ADI nebo IGDF, nebude moci cestovat v našich veřejných prostorách. V těchto případech si zarezervujte cestu svého psa jako domácího mazlíčka podle našich obvyklých pravidel.

 

Váš asistenční pes musí mít na sobě identifikovatelný postroj, bandanu, vodítko nebo psí vestu, aby jej mohla okamžitě rozpoznat posádka lodi a další cestující.

 

Řídíme se pokyny Komise pro rovnost a lidská práva, které naleznete zde (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

Tyto zásady se vztahují pouze na asistenční psy, všechna ostatní asistenční zvířata musí cestovat jako domácí mazlíčci podle našich obvyklých pravidel.

 

Psi poskytující emocionální podporu: 

Psi poskytující emocionální podporu mohou na palubě trajektů Stena Superfast VII a Superfast VIII na naší trase Cairnryan – Belfast cestovat v přepravních klecích pro domácí mazlíčky (maximální velikost: 91 cm x 62 cm x 56 cm). Psi poskytující emocionální podporu musí jako takoví mít písemné potvrzení vyhotovené odborníkem na duševní zdraví nebo praktickým lékařem. Psi poskytující emocionální podporu musí mít rezervaci uskutečněnou prostřednictvím našeho kontaktního centra.

 

Všichni psi musí být neustále pod kontrolou dospělé osoby. Když jsou psi přemísťováni do kotce, do salonku pro domácí mazlíčky nebo do kabiny pro domácí mazlíčky, musí mít obojek a nesmí být na samonavíjecím vodítku (ne delším než 1,2 metru). Pokud je váš pes agresivní nebo byl agresivní vůči lidem nebo jiným zvířatům, musí mít vždy náhubek, kromě případů, kdy je v přepravní kleci v salonku pro domácí mazlíčky, v kabině pro domácí mazlíčky nebo v kotci pro domácí mazlíčky.

 

Vaše možnosti při cestování z a do Irska a Francie:

Při cestování s vaším domácím mazlíčkem po Irském moři máte na výběr z několika možností v závislosti na trase a trajektu, na kterém plujete. Upozorňujeme, že tyto možnosti se mohou změnit v případě, že na trase bude v provozu dočasné náhradní plavidlo.

 

Domácí mazlíčci v autě (do/z Irska a Francie)

Domácí mazlíčci mohou zůstat ve vašem vozidle na všech trasách s výjimkou plaveb trajektu Stena Vision na naší trase Rosslare – Cherbourg. Na našich delších plavbách (Liverpool – Belfast a Rosslare –Cherbourg (pouze trajekt Stena Horizon) sice mohou domácí mazlíčci zůstat ve vašem vozidle, ale vzhledem k délce plavby a s ohledem na to, že některá plemena psů jsou citlivější na horko / špatnou cirkulaci vzduchu ve vozidle, doporučujeme rezervovat buď kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky, nebo kotec pro domácí mazlíčky.

 

Domácí mazlíčci cestují zdarma, pokud zůstanou během plavby ve vašem vozidle.

 

Domácí mazlíčci v kotcích (do/z Irska a Francie)

Kotce pro domácí mazlíčky si můžete předem rezervovat v rámci rezervačního procesu v kroku „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra.

 

Kotce pro domácí mazlíčky jsou při cestování na trasách Cairnryan – Belfast, Holyhead – Dublin a Fishguard – Rosslare zdarma. Na našich trasách Liverpool – Belfast a Rosslare – Cherbourg (pouze Stena Horizon) se platí poplatek za kotec při každé jednotlivé cestě. Vezměte prosím na vědomí, že Stena Vision na trase Rosslare – Cherbourg nemá k dispozici kotce pro domácí mazlíčky.

 

Kotce pro domácí mazlíčky na našich trasách Liverpool – Belfast a Holyhead – Dublin jsou přístupné po celou dobu vaší cesty. Na těchto dvou trasách můžete svého psa nejen navštěvovat, ale také ho nechat v kontrolovaných podmínkách proběhnout. Pokud chcete při plavbě na lodi Stena Horizon na trase Rosslare – Cherbourg zjistit, kdy můžete své domácí mazlíčky ve vozidlech navštívit, zastavte se při nástupu na palubu u naší služby pro hosty a posádka vám tyto časy ráda sdělí. Pokud to počasí dovolí, jsou během jedné plavby povoleny dvě návštěvy pod dohledem, a to v délce maximálně 10 minut.

 

Naše palubní kotce pro domácí mazlíčky jsou vhodné pro domácí mazlíčky, jako jsou kočky a psi. Pokud přepravujete dobytek, exotická zvířata, nebezpečná nebo větší zvířata, musíte se před rezervací obrátit na oddělení služeb zákazníkům a zjistit, zda je zařízení na palubě vhodné pro bezpečnou přepravu takového zvířete / domácího mazlíčka.

 

Salonek pro domácí mazlíčky (pouze do/z Belfastu a Cairnryanu)

Na palubě našich lodí Stena Superfast mezi Belfastem a Cairnryenem máme salonek určený speciálně pro domácí mazlíčky. Z bezpečnostních důvodů musí po dobu přejezdu vaše zvířátko v salonku pro domácí mazlíčky zůstat v přepravní kleci. Přepravní klec pro domácí mazlíčky nesmí mít rozměry větší než: délka 91 cm x výška 62 cm x šířka 56 cm. Salonek pro domácí mazlíčky není vyhrazen pouze pro psy. Vzhledem k tomu, že do salonku mohou různé typy a plemena zvířat, musí všichni mazlíčci zůstat v bezpečí přepravních klecí. Salonek je uzavřený prostor a pro všechna zvířata se jedná o neznámé prostředí. Proto je povinné, aby kvůli pohodlí a bezpečnosti jak zvířat, tak jejich majitelů, všichni majitelé domácích mazlíčků tato pravidla dodržovali.

 

Na jednu rezervaci jsou povoleni maximálně 2 domácí mazlíčci. Z bezpečnostních důvodů nesmějí majitelé nechávat své mazlíčky v salónku pro domácí mazlíčky nikdy bez dozoru. Všichni cestující, kteří chtějí cestovat se svým domácím mazlíčkem v salónku pro domácí mazlíčky, si musí místo v něm předem rezervovat.

 

Klikněte zde a zjistěte více o našem salonku pro domácí mazlíčky, který je vám k dispozici na plavbě mezi Belfastem a Cairnryanem.

 

Upozornění: Zavazadla nejsou jako přepravní klece povolena. Pokud s sebou nebudete mít vhodnou přepravní klec pro domácí mazlíčky, která nemá zabezpečený přístup, například pomocí dvířek/zipu/zámku, a váš mazlíček díky ní nebude zcela oddělen od ostatních, nebudete moci svého domácího mazlíčka vzít s sebou na palubu. Všichni domácí mazlíčci musí mít předchozí rezervaci, protože na palubě každého plavidla je povolen pouze omezený počet přepravních klecí.

 

Kajuty pro domácí mazlíčky (do/z Irska a Francie)

K dispozici máme také několik kajut pro domácí mazlíčky, které lze předem rezervovat a do kterých si můžete vzít až 2 domácí mazlíčky. Tyto kajuty vhodné pro domácí mazlíčky si můžete předem rezervovat v kroku „Kajuty“ v rámci rezervačního procesu nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra. Na naší trase mezi Belfastem a Cairnryanem nemohou domácí mazlíčci cestovat v apartmánech Superfast, a to z důvodu omezeného počtu apartmánů na jedno plavidlo. Na našich lodích Superfast bude od 21. května k dispozici speciální salonek pro domácí mazlíčky a budete je také moci nechat v kotcích nebo ve vašem vozidle.

 

Stena Vision: Pouze kajuty vhodné pro domácí mazlíčky. Domácí mazlíčci nemohou zůstat ve vozidle

Vzhledem k uzpůsobení plavidla a dostupnosti kajut pro domácí mazlíčky, není domácím mazlíčkům během plavby na Stena Vision povoleno zůstávat ve vozidlech. Všichni domácí mazlíčci na palubě musí mít předem rezervovanou kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky. Na palubě Stena Vision nejsou žádné klece/kotce pro psy. 

 

Naše kajuty na palubě Stena Vision, které jsou vhodné pro domácí mazlíčky, vám umožňují vzít si do kajuty až 2 domácí mazlíčky. Můžete si je předem rezervovat v kroku „Kabiny“ v rámci rezervačního procesu nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra. Na Stena Vision jsou v rámci jedné rezervace povoleni pouze 2 domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci nemohou zůstávat ve vozidlech.

 

___________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase z Harwiche do Hoek van Holland

 

Cestování automobilem (maximálně 5 domácích mazlíčků)

Při odbavení obdržíte barevné poutko pro identifikaci, že přepravujete domácího mazlíčka. Mělo by být umístěno na zpětném zrcátku na čelním skle a musí tam zůstat, dokud neprojdete celní kontrolou v přístavu příjezdu.

 

Cestování pěšky (max. 3 domácí mazlíčci)

Pokud cestujete pěšky, musíte pro svého domácího mazlíčka rezervovat na palubě kotec nebo kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky, jinak nemusí být vašemu domácímu mazlíčkovi povoleno vycestovat.

 

Žádáme vás, abyste při nástupu na palubu trajektu pečlivě dodržovali instrukce našich zaměstnanců. Po nalodění se na palubě 9 nahlaste na informační přepážce, kde obdržíte další informace o cestování s vaším domácím mazlíčkem na trajektech společnosti Stena Line.

 

Cestování s vodicím psem nebo asistenčním psem pro osoby se sluchovým postižením nebo autismem

Vodicí psi a asistenční psi pro osoby se sluchovým postižením nebo autismem jsou na naší trase Hoek van Holland – Harwich vítáni a mají nárok na bezplatnou přepravu. Během procesu rezervace si rezervujete kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky a psa zaregistrujete v kroku „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“. Pokud není kajuta pro domácí mazlíčky k dispozici, kontaktujte náš zákaznický servis. Poskytnou vám vhodné řešení, pokud jsou na trajektu k dispozici jiné kabiny.

 

Psi mají na trajektech úplný přístup na paluby pro cestující. Všichni vodicí psi, psi pro neslyšící nebo autisty musí mít při odbavení v přístavu potřebné doklady a musí mít po celou dobu cesty správné postroje. V případě, že mají někteří cestující silnou alergii na psy, upozorníme na tento fakt majitele asistenčního psa i pasažéra s alergií. Pak můžeme obě strany požádat, aby se v určitou dobu vyhýbaly konkrétním místům, abychom tak zabránili možnosti alergického záchvatu, např. když si jedna ze stran dopřává jídlo v restauraci. Tyto podmínky jsou stanoveny, protože nemusíme být schopni ve všech případech poskytnout potřebnou lékařskou pomoc.

 

Kotce na palubě a kajuty vhodné pro domácí mazlíčky

V našich vytápěných kotcích je k dispozici omezený počet míst. Místo si můžete rezervovat předem v rezervačním kroku „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“. Máme k dispozici také řadu kabin vhodných pro domácí mazlíčky, takže váš mazlíček může cestovat přímo s vámi. Domácí mazlíčci nesmí ovšem vstupovat do restaurací, barů a obchodů. Na palubě našich trajektů je k dispozici prostor, kde můžete svého psa nechat proběhnout.

 

Kotce pro psy na našich palubách jsou k dispozici ve třech velikostech:

 • Velké kotce: 97 cm x 94 cm x 100 cm (v x š x h)
 • Střední kotce: 64 cm x 108 cm x 100 cm (v x š x h)
 • Malé kotce: 65 cm x 50 cm x 100 cm (v x š x h)

 

K dispozici máme také několik kajut vhodných pro domácí mazlíčky, takže váš mazlíček může cestovat přímo s vámi.

 

Maximální počet domácích mazlíčků v jedné kabině:

 • tři malí domácí mazlíčci do 15 kg nebo
 • dva středně velcí domácí mazlíčci do 30 kg nebo
 • jeden velký domácí mazlíček o hmotnosti přes 30 kg

 

Domácí mazlíčci nesmí do restaurací, barů a obchodů. Na palubě našich trajektů je k dispozici prostor, kde můžete svého psa nechat proběhnout.

 

Upozornění: Velcí domácí mazlíčci musí vylézt po schodech, překonat vysokou zarážku dveří a mohou být vyzvednuti do malých a středních kotců nad úroveň podlahy.

 

Na palubě jsou povoleni pouze tito domácí mazlíčci: psi, kočky, králíci, morčata, křečci, fretky, myši, činčily a pískomilové. (Maximální počet zvířat se vztahuje i na drobné hlodavce.)

 

Cestovní dokumenty

Cestovní dokumenty vašeho mazlíčka musí splňovat řadu požadavků:

 • zvíře musí být staré nejméně 15 týdnů,
 • zvíře musí mít identifikační čip (musí být umístěn před očkováním proti vzteklině nebo v den očkování),
 • zvíře má platné očkování proti vzteklině (cestování je možné nejdříve 21 dní po prvním očkování). Pokud bylo zvíře již dříve očkováno a toto očkování je stále platné, tato čekací doba není nutná,
 • platný evropský cestovní pas domácího mazlíčka vydaný členskou zemí EU nebo zdravotní certifikát vydaný oficiálním orgánem ve Spojeném království nebo jiné zemi mimo EU,
 • bylo provedeno opatření proti výskytu tasemnice. Týká se pouze psů. Veterinář musí toto opatření provést nejméně 1 den (24 hodin) a nejvíce 5 dní (120 hodin) před vstupem do Spojeného království a musí být zaznamenáno v cestovním pase zvířete. (Platí pouze pro cestu z Hoek van Holland do Harwiche.)

 

Po skončení plavby

Po vylodění v mezinárodním přístavu Harwich může být váš domácí mazlíček podroben prohlídce ze strany orgánu DEFRA (Department of Environment, Food and Rural Affairs). Doporučujeme mít veškeré dokumenty týkající se vašeho mazlíčka po ruce. Toto je standardní postup při příjezdu do britských přístavů.

 

Pro více informací o cestování s domácím mazlíčkem z EU do Spojeného království a opačným směrem navštivte webovou stránku DEFRA nebo webovou stránku britské vlády GOV.UK.

 

V případě dotazů neváhejte zavolat pracovníkům našeho zákaznického servisu. Rádi vám poskytneme více informací.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Göteborg – Frederikshavn

 

Máme k dispozici omezený počet míst pro domácí mazlíčky a všichni domácí mazlíčci musí být před cestou rezervováni. V přístavu musíte našemu odbavovacímu týmu sdělit, že cestujete s domácím mazlíčkem. Kočky musí cestovat v přepravním kufříku nebo v přepravní kleci. 

U všech plavidel je nákladová paluba pro auta během plavby uzavřena a cestující na ni nemají přístup.


Stena Jutlandica

Domácí mazlíčci mohou zůstat na otevřené nákladové palubě ve vozidle nebo v salónku přizpůsobeném pro psy.

Stena Danica

Domácí mazlíčci mohou zůstat ve vašem vozidle (s výjimkou května, června, července a srpna) nebo v salónku přizpůsobeném pro domácí mazlíčky.

Stena Vinga

Domácí mazlíčci mohou zůstat ve vašem vozidle (s výjimkou května, června, července a srpna) nebo v salónku přizpůsobeném pro domácí mazlíčky. Pro vašeho domácího mazlíčka je k dispozici také malý prostor k proběhnutí.

 

Upozornění: V Dánsku je povinné sjednání pojištění odpovědnosti za psa. Pojištění odpovědnosti nehradí náklady veterinárního lékaře. Zkontrolujte, zda pojištění platí i v zemi, do které se chystáte – a jak dlouho platí. Zeptejte se prosím pojišťovny, jak nejlépe pojistit své zvíře při cestování.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Grenaa – Halmstad

 

Domácí mazlíčci mohou zůstat ve vašem vozidle (s výjimkou května, června, července a srpna) nebo v salónku přizpůsobeném pro domácí mazlíčky. Kočky musí být přepravovány v přepravním boxu.

 

Upozornění: V Dánsku je povinné sjednání pojištění odpovědnosti za psa. Pojištění odpovědnosti nehradí náklady veterinárního lékaře. Zkontrolujte, zda pojištění platí i v zemi, do které se chystáte – a jak dlouho platí. Zeptejte se prosím pojišťovny, jak nejlépe pojistit své zvíře při cestování.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Rostock – Trelleborg

 

Svého domácího mazlíčka si musíte předem rezervovat a po příjezdu do přístavu také informovat náš odbavovací tým.

 

Na palubách trajektů Mecklenburg-Vorpommern a Skåne je k dispozici omezený počet kajut vhodných pro domácí mazlíčky, které lze předem rezervovat. Pokud provedete rezervaci cesty bez rezervace vašeho domácího mazlíčka, musíte si zvíře rezervovat při dokončení rezervace v části „Doplňkové služby“. Pokud v části „Doplňkové služby“ nejsou uvedena žádná místa pro domácí mazlíčky, nebude možné si sebou na spoj, který jste si vybrali, vašeho mazlíčka vzít. Pokud k tomu dojde, zvolte prosím jiný odjezd trajektu. Domácí mazlíčci nesmí do restaurací, barů a obchodů. Mohou však zůstat na palubě v určených prostorách.

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Kiel – Göteborg

 

Na trase Kiel – Göteborg můžete cestovat s vaším domácím mazlíčkem, musíte si však předem rezervovat kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky. Při každé plavbě je k dispozici omezený počet kajut vhodných pro domácí mazlíčky. V jedné kajutě jsou povolena maximálně dva domácí mazlíčci. Upozorňujeme, že pokud nejsou k dispozici žádné kajuty vhodné pro domácí mazlíčky, nemůžete s vaším domácím mazlíčkem cestovat. Během plavby nesmí váš domácí mazlíček zůstat ve vozidle. Váš domácí mazlíček musí být při odbavení zaregistrován a následně bude nejkratší cestou odveden do speciální kajuty pro domácí mazlíčky. Kromě kajuty a prostoru pro výběh nemá váš domácí mazlíček přístup do ostatních prostor pro cestující.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Gdyně – Karlskrona

 

Domácí mazlíčci mohou na trajektech Stena Spirit, Stena Ebba a Stena Estelle cestovat pouze ve speciálních kajutách pro domácí mazlíčky. Na každém trajektu je jich k dispozici omezený počet a při pobytu v tomto typu kajuty si s sebou můžete vzít až tři domácí mazlíčky. Pokud nemáte rezervovanou kajutu pro domácí mazlíčky, váš mazlíček s vámi bohužel nebude moci cestovat.Zvířata musí být zaregistrována při odbavení a poté je člen personálu odvede nejkratší trasou do speciální kajuty pro domácí mazlíčky. Kromě prostoru pro výběh na vnější palubě není domácím mazlíčkům do veřejných prostor povolen přístup. Psi musí mít mimo kajutu nasazen náhubek a musí být na vodítku. Kočky musí cestovat v přepravce nebo přepravní kleci.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Travemünde – Liepāja

 

Na naší trase Travemünde – Liepāja můžete cestovat se svým domácím mazlíčkem na palubě trajektu Stena Flavia a Stena Livia. Musíte si však předem rezervovat speciální kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky. K dispozici jsou dvě kajuty pro domácí mazlíčky. Domácí zvířata nemohou cestovat, pokud jsou tyto kabiny pro domácí mazlíčky plně obsazeny. Zvířatům není dovoleno zůstat během plavby ve vozidle. Domácí mazlíčci nemají povolen přístup do ostatních veřejných prostor pro cestující. Psi musí být na vodítku a mít náhubek.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Nynäshamn – Ventspils

 

Trajekty Stena Baltica a Stena Scandica mají k dispozici kajuty vhodné pro domácí mazlíčky. Při výběru kajuty pro přepravu domácích mazlíčků neúčtujeme žádný poplatek za zvíře, ale rezervace by měla uvádět, kolik domácích mazlíčků s vámi bude cestovat (max. 5 domácích mazlíčků na kajutu). Během letní sezóny (od 1. května do 30. září) mohou domácí mazlíčci zůstat v autě. Svého mazlíčka můžete navštívit v určitou dobu za doprovodu člena posádky. Za každého domácího mazlíčka ve voze se účtuje dodatečný příplatek. 

____________________________________________________________________________

 

Jakou mám vůči svému domácímu mazlíčkovi odpovědnost při cestování trajektem?

 

 • Jste odpovědní za zajištění dobrých životních podmínek svého zvířete.
 • Pokud domácí mazlíčci cestují uvnitř vozidla nebo v palubním kotci, musí tam zůstat po celou dobu plavby.
 • Doporučujeme, aby psi cestovali v poskytnutém palubním kotci pro psy. Společnost Stena Line nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nepoužívání našich kotců.
 • Je vaší povinností zajistit, aby byly splněny všechny podmínky pro cestování zvířat v EU a britského programu pro cestování s domácími mazlíčky (PETS).
 • Stena Line nenese odpovědnost za přesnost uvedených informací.
 • Pokud váš domácí mazlíček nesplňuje podmínky cestování v EU nebo britského programu pro cestování s domácími mazlíčky (PETS), může být zvíře umístěno do karantény ve Velké Británii po dobu až 6 měsíců nebo může být znovu převezeno zpět.
 • Společnost Stena Line je povinna jako akreditovaný přepravce PETS ověřit vaši dokumentaci a pokud dokumentace porušuje pravidla PETS, může přepravu vašeho domácího mazlíčka odmítnout.
 • Pokud plánujete umístit vašeho domácího mazlíčka do karantény, budete plně zodpovědní za veškerá opatření a náklady spojené s tímto postupem. Před přepravou budete muset společnosti Stena Line předložit veškerou příslušnou dokumentaci.
 • Stena Line nemůže nést odpovědnost za žádné náklady v souvislosti s nedodržováním pravidel PETS ani pravidel EU pro cestování s domácími mazlíčky.
 • Nepřejímáme žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na palubě vaším domácím mazlíčkem. Souhlasíte s tím, že pokud dojde ke zranění nebo incidentu, který byl způsoben vaším domácím mazlíčkem, můžete být ohlášeni příslušným úřadům, což v některých případech může vést k trestní nebo jiné právní odpovědnosti.

____________________________________________________________________________

 

Neoprávněné obchodování se štěňaty


Stena Line odsuzuje nedovolený obchod se štěňaty a snaží se tuto praxi zastavit. Ve spolupráci s úřady DAERA a DEFRA společnost Stena Line aktivně bojuje proti přepravě psů a štěňat z množíren mezi Irskem a Velkou Británií. Vyšetřovatelé mají oprávnění zastavit a prohledat vozidla, která patří lidem podezřelým z nelegálního obchodování se psy a štěňaty. Všem cestujícím, kteří se dopustí nelegální přepravy psů, bude zabráněno pokračovat v cestě. Výsledkem je trestní stíhání a konfiskace štěňat.

____________________________________________________________________________

 

 

Odmítnutí odpovědnosti

 

Společnost Stena Line nepřijímá odpovědnost za žádný z odkazů na těchto webových stránek ani za jejich obsah. Odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaši informaci a společnost Stena Line nenese odpovědnost za nepřesnosti v poskytnutých informacích.

____________________________________________________________________________