Mohu si s sebou vzít svého domácího mazlíčka?

Samozřejmě! Nenechávejte své čtyřnohé kamarády doma, jsou přece součástí rodiny! Vezměte je s sebou, aby si také užili dobrodružství a zábavu. U Stena Line jsou domácí mazlíčci vítáni. Můžete jim rezervovat kotec pro psy (kvůli omezenému počtu doporučujeme, abyste rezervaci provedli předem), vzít je na palubu (platí určitá pravidla) nebo je nechat v autě (tato možnost není na vybraných trasách k dispozici, podívejte se na podrobnosti o konkrétní trase).  Některé z našich trajektů mají kajuty vhodné pro domácí mazlíčky, které lze rezervovat předem.

____________________________________________________________________________

 

Co když cestuji s vodicím psem, psem pro neslyšící nebo pro autisty?

 

Vodicí a asistenční psi pro autisty a sluchově postižené mají nárok na bezplatnou cestu a jsou vítáni ve všech našich přístavech a trajektech.  Mají úplný přístup na paluby pro cestující na všech trasách a plavidlech Stena Line. Všichni vodicí psi, psi pro neslyšící nebo autisty musí mít při odbavení v přístavu potřebné doklady a musí mít po celou dobu cesty správné postroje a vesty. Konkrétní pravidla týkající se asistenčních psů na trasách v Irském moři najdete níže. V případě, že mají někteří cestující silnou alergii na psy, na tento fakt upozorníme majitele asistenčního psa i pasažéra s alergií. Pak můžeme obě strany požádat, aby se v určitou dobu vyhýbaly konkrétním oblastem, aby se snížila možnost alergického záchvatu, např. když jedna strana jí v restauraci. Tyto podmínky jsou stanoveny, protože nemusíme být schopni ve všech případech poskytnout potřebnou lékařskou péči.

____________________________________________________________________________

 

Jaká očkování můj domácí mazlíček potřebuje?

 

Pokud cestujete do Velké Británie a Evropy, vaši domácí mazlíčci musí mít dokumentaci, která dokládá, že jim bylo provedeno základní očkování. Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné, aby byly splněny všechny zákonné požadavky.

 

Psi musí podstoupit odčervení nejméně 24–120 hodin před odbavením cesty do Spojeného království z pevninské Evropy. V pasu EU pro domácí mazlíčky musí být uveden čas a datum odčervení.  Jste-li obyvatelem Severního Irska, navštivte stránky https://www.daera-ni.gov.uk/articles/travelling-pets, kde naleznete další informace. Nicméně až do odvolání nebude vyžadován cestovní pas pro domácí mazlíčky nebo běžné kontroly u nekomerčních přesunů domácích mazlíčků mezi Severním Irskem a Velkou Británií.

 

Domácí mazlíčci musí být očkováni proti vzteklině.  Nejprve se ujistěte, že má domácí mazlíček mikročip, jinak se očkování nebude počítat.  Pes musí být před očkováním alespoň 12 týdnů starý a očkování musí být v době cesty úplné.  Pes musí být proti vzteklině očkovaný nejméně 21 dní před datem cesty.

____________________________________________________________________________

 

Potřebuje můj domácí mazlíček cestovní pas?

 

Cestování se psy, kočkami a fretkami je vázáno podmínkami pasu pro domácí mazlíčky EU. Cestovní pas pro domácí mazlíčky EU nebo veterinární osvědčení pro zvířata nyní nahrazují všechny ostatní doklady, včetně dokladu PETS, které byly dříve k cestování po Evropě používány. Cestovní pas pro domácí mazlíčky EU lze získat u kteréhokoli oprávněného veterinárního lékaře po zavedení mikročipu a úspěšném provedení krevního testu.

 

Od 1. ledna 2021 již neplatí cestovní pasy pro domácí mazlíčky ve Spojeném království, které byly vydány ve Velké Británii nebo Severním Irsku do 31. prosince 2020. V rámci prozatímního opatření mohou majitelé domácích mazlíčků v Severním Irsku kontaktovat své soukromé veterináře, kteří cestovní pas pro domácí mazlíčky odpovídajícím způsobem aktualizují, aby jim umožnili cestování. Nový styl EU pasu pro domácí mazlíčky pro Velkou Británii a Severní Irsko bude brzy distribuován do veterinární praxe.


Rady ohledně Brexitu: Od 1. ledna 2021 se změnila pravidla pro cestování s vaším psem, kočkou nebo fretkou z Velké Británie do EU. Více informací je k dispozici na stránkách GOV.UK.

 

Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné, aby byly splněny všechny zákonné požadavky.

____________________________________________________________________________

 

Jaké dokumenty bude můj domácí mazlíček potřebovat?

 

V rámci systému pohybu domácích mazlíčků v EU musí všichni psi, kočky a fretky pohybující se mezi členskými státy EU splňovat stejné veterinární předpisy. Všichni domácí mazlíčci cestující mezi Irskem a Velkou Británií, Velkou Británií a kontinentální Evropou a po celé Evropě musí mít mikročip a cestovní pas pro domácí mazlíčky. Více informací o změnách v cestování domácích mazlíčků provedených 29. prosince 2014 naleznete na následujícím odkazu – program cestování s domácími mazlíčky v EU.

 

Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné, aby byly splněny všechny zákonné požadavky.

____________________________________________________________________________

 

Musí mít můj domácí mazlíček mikročip?

 

Všichni domácí mazlíčci cestující mezi Irskou republikou a Velkou Británií nebo kontinentální Evropou a mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou musí mít mikročip a cestovní pas pro domácí mazlíčky. Váš domácí mazlíček musí být vybaven schváleným elektronickým zařízením (mikročipem) pro identifikaci, který mu zavede autorizovaný veterinární lékař. Registraci elektronických identifikačních čísel zvířat provádí několik organizací. Tato registrace může být užitečná také v případě, kdy se vám váš domácí mazlíček ztratí. 

 

Upozorňujeme, že je vaší odpovědností poskytnout všechny nezbytné dokumenty a provést veškerá opatření, včetně karantény, pokud je to nutné, aby byly splněny všechny zákonné požadavky.

____________________________________________________________________________

 

Jaká jsou pravidla pro cestování s domácími mazlíčky po Brexitu?

 

Od 1. ledna 2021 se pravidla pro cestování se psem, kočkou nebo fretkou z Velké Británie do EU (včetně domácích mazlíčků, kteří se vracejí z Velké Británie do Irské republiky) změnila. Další podrobnosti naleznete na níže uvedených odkazech.

Cestování s domácími mazlíčky z Velké Británie do EU>>

Cestování s domácími mazlíčky mezi Velkou Británií a Severním Irskem >>

Cestování s domácími mazlíčky z Irské republiky do Velké Británie >>

___________________________________________________________________________

 

Pokud můj domácí mazlíček zůstane ve voze, mohu ho během plavby zkontrolovat?

 

Může to být povoleno, ale liší se to podle plavidla a nelze to zaručit.  Pro bližší informace kontaktujte při rezervaci náš tým.

____________________________________________________________________________

 

Co když cestuji s více než 5 domácími mazlíčky?

 

Změny v programu cestování s domácími mazlíčky v EU provedené 29. prosince 2014 zavádějí dodatečná pravidla pro vozidla přepravující více než pět domácích mazlíčků. Pro více informací klikněte na následující odkaz Program cestování s domácími mazlíčky v EU.

 

Pokud cestujete se 6 nebo více domácími mazlíčky s úmyslem zúčastnit se soutěže nebo výstavy, musíte požádat o výjimku z formuláře prohlášení o komerčním pohybu. Rezervaci byste měli provést prostřednictvím našeho kontaktního centra s potvrzením o účasti v soutěži nebo na výstavě a toto potvrzení o výjimce pak předložit při odbavení. 

 

Pokud cestujete se 6 nebo více domácími mazlíčky a necestujete kvůli soutěži nebo výstavě, musíte provést rezervaci prostřednictvím našeho oddělení nákladní přepravy a poskytnout veškerou dokumentaci potřebnou pro komerční pohyb zvířat.

 

Užitečné odkazy (Velká Británie)

 

Formuláře prohlášení o udělení výjimky

Cestování s domácími mazlíčky ze Severního Irska

Komerční přesuny domácích mazlíčků ze Severního Irska 

Rady vlády Spojeného království ohledně vývozu živých zvířat

____________________________________________________________________________

 

Cestuji s koňmi, mohu rezervovat online?

 

Na našich trasách Belfast – Cairnryan a Belfast – Liverpool, a dále na trasách mezi Švédskem a Dánskem a mezi Švédskem a Německem si můžete online rezervovat přepravní boxy pro koně o délce až 12 m. Na těchto trasách musí být vozidla delší než 12 m rezervována prostřednictvím našeho oddělení nákladní dopravy. Přepravní boxy pro koně o délce menší než 14 m lze rezervovat na cestách mezi Švédskem a Polskem. Na všech ostatních trasách proveďte rezervaci prostřednictvím Stena Line Freight.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Cairnryan – Belfast

 

Domácí mazlíčci cestují zdarma ve vozidlech, v našich kotcích pro psy a v zabezpečených přepravních klecích pro zvířata (maximální velikost: 80 cm x 52 cm x 52 cm), ale musí mít předchozí rezervaci (s výjimkou asistenčních zvířat). To lze provést v kroku „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“ v rámci procesu rezervace.

 

Naše palubní kotce pro psy jsou vhodné pro domácí mazlíčky, jako jsou kočky a psi. Pokud přepravujete dobytek, zvířata exotická, nebezpečná nebo větší zvířata, musíte se před rezervací obrátit na oddělení služeb zákazníkům a zjistit, zda je zařízení na palubě vhodné pro bezpečnou přepravu takového zvířete / domácího mazlíčka.

 

Automobilem

Kotce pro psy si můžete rezervovat předem bez příplatku, nebo pokud chcete, může váš domácí mazlíček zůstat po celou dobu plavby ve vozidle nebo v přepravní kleci (maximální velikost 80 cm x 52 cm x 52 cm). 

 

Trajekty Stena Superfast VII a Stena Superfast VIII mají vyhrazenou oblast pro domácí mazlíčky, kde mohou cestovat malé kočky a psi, pokud jsou doprovázeni svými majiteli a pokud jsou po celou dobu plavby zvířata zabezpečena v malé přepravní kleci (maximální velikost 80 cm x 52 cm x 52 cm). Domácí mazlíčci musí zůstat ve svých přepravních klecích po celou dobu plavby a nesmí jim být umožněn vstup do jiných prostor pro cestující. Domácí mazlíčci musí mít předem rezervaci ve vyhrazeném prostoru pro domácí mazlíčky. Kočka nebo pes, kteří nemají předchozí rezervaci nebo se nevejdou do určené malé přepravní klece, nesmí být připuštěni do vyhrazené oblasti na palubě. Pokud je na trase nasazena jiná loď, nebudou v prostorách pro cestující povolena žádná zvířata.

 

Pasažéři, kteří nevyužívají vyhrazenou oblast pro domácí mazlíčky, si mohou pro svého domácího mazlíčka zarezervovat kotec.

 

Upozornění: Zavazadla nejsou jako přepravní klece povolena. Pokud s sebou nebudete mít vhodnou přepravní klec pro domácí mazlíčky se zabezpečeným přístupem pomocí dvířek/zipu/zámku a váš mazlíček nebude zcela uzavřen, nebudete moci svého mazlíčka vzít s sebou na palubu. Všichni domácí mazlíčci musí mít předchozí rezervaci, protože na palubě každého plavidla je povolen pouze omezený počet přepravních klecí.

 

Asistenční psi mají přístup do všech veřejných prostor našich přístavů a lodí a budou mít také nárok na bezplatnou cestu, pokud jsou opatřeni postrojem/vodítkem a splňují následující kritéria:

 • musí být buď specificky vycvičeni k pomáháním zdravotně postiženým osobám, a dále musí být certifikováni organizací, která je úplným členem organizace Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF), což jsou akreditační orgány pro organizace asistenčních psů po celém světě; nebo
 • pokud nejsou uznáni jako asistenční psi ADI nebo IGDF a nejedná se o psy poskytující emocionální podporu, musí kvalifikovaný trenér takového psa poskytnout písemné doklady prokazující, že pes absolvoval test veřejného přístupu asistenčního psa v souladu s požadavky stanovenými organizací ADI, které jsou k dispozici zde (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

Pokud váš pes nesplňuje výše uvedená kritéria nebo se jedná o psa poskytujícího emocionální podporu, který však není uznán jako asistenční pes organizací ADI nebo IGDF, nebude moci cestovat ve veřejných prostorách. V těchto případech si zarezervujte cestu svého psa jako domácího mazlíčka podle našich obvyklých pravidel.

Váš pes musí mít na sobě identifikovatelný postroj, bandanu, vodítko nebo psí vestu, aby jej mohla okamžitě rozpoznat posádka lodi a další cestující.

Řídíme se pokyny Komise pro rovnost a lidská práva, které naleznete zde (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

Tyto zásady se vztahují pouze na asistenční psy; všechna ostatní asistenční zvířata musí cestovat jako domácí mazlíčci podle našich obvyklých pravidel.

 

 

Psi poskytující emocionální podporu mohou na palubě trajektu Stena Superfast VII a Superfast VIII na naší trase Cairnryan – Belfast cestovat v přepravních klecích pro domácí mazlíčky (maximální velikost: 80 cm x 52 cm x 52 cm). Psi emocionální podpory musí jako takoví mít písemné potvrzení odborníkem na duševní zdraví nebo praktickým lékařem. Psi poskytující emocionální podporu musí mít rezervaci prostřednictvím kontaktního centra.

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Liverpool – Belfast

 

Autem nebo pěšky

Doporučujeme, abyste si na trase Liverpool – Belfast předem rezervovali kotec pro psa nebo kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky. Za kotec pro psa se platí příplatek za každou plavbu a rezervaci lze provést v kroku „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“. Rezervace kotce pro psa vám umožní přístup k vašemu domácímu mazlíčkovi po celou dobu plavby. Svého psa můžete nejen navštívit, ale za kontrolovaných podmínek jej také můžete pomazlit. K dispozici jsou také kajuty vhodné pro domácí mazlíčky, kde se můžete ubytovat s až 2 domácími mazlíčky. Tyto kajuty vhodné pro domácí mazlíčky lze předem zarezervovat při procesu rezervace v kroku „Kajuty“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra.

 

Ať už cestujete autem, nebo pěšky, všichni domácí mazlíčci musí být zarezervováni před cestou, ať už zůstávají ve vašem voze, budou umístěni v kotci pro psy, nebo se s vámi ubytují v kajutě vhodné pro domácí mazlíčky.

 

Upozorňujeme cestující s velkými psy, že velikost kotců na této trase je: 100 cm (hloubka) × 82,5 cm (výška) × 75 cm (šířka).

 

Upozornění: I když mohou domácí mazlíčci cestující na naší trase Liverpool-Belfast zůstat ve vozech, některá plemena psů jsou citlivější na teplo / malou cirkulaci vzduchu ve vozidlech. Doporučujeme majitelům, aby provedli příslušné kroky a použili kotec nebo kajuty vhodné pro domácí mazlíčky, jsou-li k dispozici.

 

Domácím mazlíčkům není povolen přístup do veřejných prostor našich plavidel, nicméně asistenční psi mají přístup do všech veřejných prostor našich přístavů a lodí a budou mít také nárok na bezplatnou cestu, pokud jsou opatřeni postrojem/vodítkem a splňují následující kritéria:

 

 • musí být buď specificky vycvičeni k pomáháním zdravotně postiženým osobám, a dále musí být certifikováni organizací, která je úplným členem organizace Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF), což jsou akreditační orgány pro organizace asistenčních psů po celém světě; nebo
 • Pokud nejsou uznáni jako asistenční psi ADI nebo IGDF a nejedná se psy poskytující emocionální podporu, musí kvalifikovaný trenér takového psa poskytnout písemné doklady prokazující, že pes absolvoval test veřejného přístupu asistenčního psa v souladu s požadavky stanovenými organizací ADI, které jsou k dispozici zde (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Pokud váš pes nesplňuje výše uvedená kritéria nebo se jedná o psa poskytujícího emocionální podporu, který však není uznán jako asistenční pes organizací ADI nebo IGDF, nebude moci cestovat ve veřejných prostorách. V těchto případech si zarezervujte cestu svého psa jako domácího mazlíčka podle našich obvyklých pravidel.

 

Váš pes musí mít na sobě identifikovatelný postroj, bandanu, vodítko nebo psí vestu, aby jej mohla okamžitě rozpoznat posádka lodi a další cestující.

 

Řídíme se pokyny Komise pro rovnost a lidská práva, které naleznete zde (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

Tyto zásady se vztahují pouze na asistenční psy; všechna ostatní asistenční zvířata musí cestovat jako domácí mazlíčci podle našich obvyklých pravidel.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Holyhead – Dublin

 

Autem nebo pěšky

Kotce pro psy je možné předem bezplatně rezervovat v kroku rezervace „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra. K dispozici máme také několik kajut, které lze zarezervovat předem, vhodných pro domácí mazlíčky, do kterých si můžete vzít až 2 domácí mazlíčky. Tyto kajuty vhodné pro domácí mazlíčky lze předem rezervovat při procesu rezervace v kroku „Kajuty“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra. Případně na naší trase Holyhead - Dublin může váš domácí mazlíček po dobu přejezdu zůstat ve vozidle.

 

Ať už cestujete autem, nebo pěšky, všichni domácí mazlíčci musí být zarezervováni před cestou, ať už zůstávají ve vašem voze, budou umístěni v kotci pro psy, nebo se s vámi ubytují v kajutě vhodné pro domácí mazlíčky.

 

Rozměry kotce pro psy na palubě lodi Stena Estrid:
Šířka: 110 cm Výška: 80 cm Hloubka: 90 cm
Šířka: 100 cm Výška: 80 cm Hloubka: 100 cm
Šířka: 210 cm Výška: 80 cm Hloubka: 100 cm

Rozměry kotce pro psy na palubě lodi Stena Adventurer:
Šířka: 65 cm Výška: 72 cm Hloubka: 100 cm

 

Domácím mazlíčkům není povolen přístup do veřejných prostor našich plavidel, nicméně asistenční psi mají přístup do všech veřejných prostor našich přístavů a lodí a budou mít také nárok na bezplatnou cestu, pokud jsou opatřeni postrojem/vodítkem a splňují následující kritéria:

 

 • musí být buď specificky vycvičeni k pomáháním zdravotně postiženým osobám, a dále musí být certifikováni organizací, která je úplným členem organizace Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF), což jsou akreditační orgány pro organizace asistenčních psů po celém světě; nebo
 • Pokud nejsou uznáni jako asistenční psi ADI nebo IGDF a nejedná se psy poskytující emocionální podporu, musí kvalifikovaný trenér takového psa poskytnout písemné doklady prokazující, že pes absolvoval test veřejného přístupu asistenčního psa v souladu s požadavky stanovenými organizací ADI, které jsou k dispozici zde (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Pokud váš pes nesplňuje výše uvedená kritéria nebo se jedná o psa poskytujícího emocionální podporu, který však není uznán jako asistenční pes organizací ADI nebo IGDF, nebude moci cestovat ve veřejných prostorách. V těchto případech si zarezervujte cestu svého psa jako domácího mazlíčka podle našich obvyklých pravidel.

 

Váš pes musí mít na sobě identifikovatelný postroj, bandanu, vodítko nebo psí vestu, aby jej mohla okamžitě rozpoznat posádka lodi a další cestující.

 

Řídíme se pokyny Komise pro rovnost a lidská práva, které naleznete zde (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

Tyto zásady se vztahují pouze na asistenční psy; všechna ostatní asistenční zvířata musí cestovat jako domácí mazlíčci podle našich obvyklých pravidel.

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Fishguard – Rosslare

 

Autem nebo pěšky

 

Kotce pro psy je možné předem bezplatně rezervovat v kroku rezervace „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra. K dispozici máme také několik kajut, které lze zarezervovat předem, vhodných pro domácí mazlíčky, do kterých si můžete vzít až 2 domácí mazlíčky. Tyto kajuty vhodné pro domácí mazlíčky lze předem rezervovat při procesu rezervace v kroku „Kajuty“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra. Případně na naší trase Fishguard - Rosslare může váš domácí mazlíček po dobu přejezdu zůstat ve vozidle.

 

Ať už cestujete autem, nebo pěšky, všichni domácí mazlíčci musí být zarezervováni před cestou, ať už zůstávají ve vašem voze, budou umístěni v kotci pro psy, nebo se s vámi ubytují v kajutě vhodné pro domácí mazlíčky.

 

Domácím mazlíčkům není povolen přístup do veřejných prostor našich plavidel, nicméně asistenční psi mají přístup do všech veřejných prostor našich přístavů a lodí a budou mít také nárok na bezplatnou cestu, pokud jsou opatřeni postrojem/vodítkem a splňují následující kritéria:

 

 • musí být buď specificky vycvičeni k pomáháním zdravotně postiženým osobám, a dále musí být certifikováni organizací, která je úplným členem organizace Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF), což jsou akreditační orgány pro organizace asistenčních psů po celém světě; nebo
 • Pokud nejsou uznáni jako asistenční psi ADI nebo IGDF a nejedná se psy poskytující emocionální podporu, musí kvalifikovaný trenér takového psa poskytnout písemné doklady prokazující, že pes absolvoval test veřejného přístupu asistenčního psa v souladu s požadavky stanovenými organizací ADI, které jsou k dispozici zde (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Pokud váš pes nesplňuje výše uvedená kritéria nebo se jedná o psa poskytujícího emocionální podporu, který však není uznán jako asistenční pes organizací ADI nebo IGDF, nebude moci cestovat ve veřejných prostorách. V těchto případech si zarezervujte cestu svého psa jako domácího mazlíčka podle našich obvyklých pravidel.

 

Váš pes musí mít na sobě identifikovatelný postroj, bandanu, vodítko nebo psí vestu, aby jej mohla okamžitě rozpoznat posádka lodi a další cestující.

 

Řídíme se pokyny Komise pro rovnost a lidská práva, které naleznete zde (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

Tyto zásady se vztahují pouze na asistenční psy; všechna ostatní asistenční zvířata musí cestovat jako domácí mazlíčci podle našich obvyklých pravidel.

 

Upozorňujeme, že na této trase není povoleno přepravovat domácí mazlíčky v přepravních klecích pro zvířata.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování autem nebo pěšky s domácím mazlíčkem na trase Cherbourg – Rosslare

 

Je důležité, abyste se před cestou seznámili s pravidly EU a PETS.  Vodicí psi a psi pro neslyšící nebo autisty jsou vítáni ve všech částech přístavu a na palubě našich plavidel. Po nástupu na palubu navštivte naši přepážku Guest Services, kde předložíte příslušnou dokumentaci pro svého psa, která mu umožní přístup do všech oblastí na palubě.

 

Ať už cestujete autem, nebo pěšky, všichni domácí mazlíčci musí být zarezervováni před cestou, ať už zůstávají ve vašem voze, budou umístěni v kotci pro psy, nebo se s vámi ubytují v kajutě vhodné pro domácí mazlíčky.

 

Stena Horizon:  Domácí mazlíčci ve vozidlech, v kotcích nebo kajutách vhodných pro domácí mazlíčky

Při cestování na Stena Horizon na naší trase Rosslare – Cherbourg doporučujeme si předem zarezervovat psí kotec nebo kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky. Za psí kotec se při přejezdu navíc platí poplatek a lze jej rezervovat při procesu rezervace v kroku „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“. Rezervace psího kotce vám umožní mít při přejezdu v určitých časech a pod dohledem přístup k vašemu domácímu mazlíčkovi. Naše kajuty na Stena Horizon vhodné pro domácí mazlíčky vám umožňují vzít si do kajuty až 2 domácí mazlíčky. Tyto kajuty lze předem rezervovat při procesu rezervace v kroku „Kajuty“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra.

 

Kočky a psi cestují zdarma, pokud na Stena Horizon zůstanou ve vašem vozidle. Kotce pro psy jsou k dispozici dle dostupnosti a je nutné je předem rezervovat.  Při jedné rezervaci je možné rezervovat cestu pro maximálně 5 domácích mazlíčků.

 

Upozornění: Některá plemena psů jsou citlivější na teplo / malou cirkulaci vzduchu ve vozidlech. Vzhledem k délce této plavby na Stena Horizon doporučujeme majitelům, aby provedli příslušné kroky a použili na palubě lodi Stena Horizon kotec pro psy nebo kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky, jsou-li k dispozici.

 

Rozměry kotce na palubě lodi Stena Horizon:

Šířka: 73 cm Výška: 80 cm Hloubka: 95 cm

 

Návštěvy domácích mazlíčků ve vozidlech na Stena Horizon: Svého mazlíčka můžete navštívit v 10:00 a 22:00 na plavbách od úterý do pátku, v 10:00 a 19:00 na plavbách v sobotu a v 7:00 a 19:00 na plavbách v neděli a v pondělí. Návštěvy na nákladové palubě trvají maximálně 10 minut a závisí na počasí.

 

Stena Vision: Pouze kajuty vhodné pro domácí mazlíčky. Domácí mazlíčci nemohou zůstat ve vozidle

Vzhledem k uzpůsobení plavidla a dostupnosti kajut pro domácí mazlíčky není domácím mazlíčkům povoleno zůstávat ve vozidlech během přejezdu na Stena Vision. Všichni domácí mazlíčci musí být na palubě předem rezervováni v kajutě vhodné pro domácí mazlíčky. Na palubě Stena Vision nejsou žádné kotce pro psy/chovatelské stanice. 

 

Naše kajuty na Stena Vision vhodné pro domácí mazlíčky vám umožňují vzít si do kajuty až 2 domácí mazlíčky. Můžete je předem rezervovat během procesu rezervace v kroku „Kabiny“ nebo prostřednictvím našeho kontaktního centra. Na Stena Vision jsou v rámci jedné rezervace povoleni pouze 2 domácí mazlíčci, protože nemohou zůstávat ve vozidlech.

 

Asistenční psi mají přístup do všech veřejných prostor našich přístavů a lodí a budou mít také nárok na bezplatnou cestu, pokud jsou opatřeni postrojem/vodítkem a splňují následující kritéria:

 

 • musí být buď specificky vycvičeni k pomáháním zdravotně postiženým osobám, a dále musí být certifikováni organizací, která je úplným členem organizace Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF), což jsou akreditační orgány pro organizace asistenčních psů po celém světě; nebo
 • Pokud nejsou uznáni jako asistenční psi ADI nebo IGDF a nejedná se psy poskytující emocionální podporu, musí kvalifikovaný trenér takového psa poskytnout písemné doklady prokazující, že pes absolvoval test veřejného přístupu asistenčního psa v souladu s požadavky stanovenými organizací ADI, které jsou k dispozici zde (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

Pokud váš pes nesplňuje výše uvedená kritéria nebo se jedná o psa poskytujícího emocionální podporu, který však není uznán jako asistenční pes organizací ADI nebo IGDF, nebude moci cestovat ve veřejných prostorách. V těchto případech si zarezervujte cestu svého psa jako domácího mazlíčka podle našich obvyklých pravidel.

Váš pes musí mít na sobě identifikovatelný postroj, bandanu, vodítko nebo psí vestu, aby jej mohla okamžitě rozpoznat posádka lodi a další cestující.

Řídíme se pokyny Komise pro rovnost a lidská práva, které naleznete zde (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

Tyto zásady se vztahují pouze na asistenční psy; všechna ostatní asistenční zvířata musí cestovat jako domácí mazlíčci podle našich obvyklých pravidel.

 

___________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Harwich – Hoek van Holland

 

Cestování automobilem (maximálně 5 domácích mazlíčků)

Při odbavení obdržíte barevné poutko pro identifikaci, že přepravujete domácího mazlíčka. Mělo by být umístěno na zpětném zrcátku na čelním skle a musí tam zůstat, dokud neprojdete celní kontrolou v přístavu příjezdu.

Cestování pěšky (maximálně 3 domácí mazlíčci)

Pokud cestujete pěšky, musíte pro svého domácího mazlíčka rezervovat boudu na palubě nebo kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky, jinak nemusí být vašemu domácímu mazlíčkovi povoleno cestovat.

Žádáme vás, abyste při nástupu na palubu lodi pečlivě dodržovali instrukce našeho personálu. Po nalodění se na palubě 9 nahlaste na přepážce služeb pro hosty, kde obdržíte další informace o cestování s vaším domácím mazlíčkem.

 

Boudy na palubě a kajuty vhodné pro domácí mazlíčky

V našich vytápěných boudách je omezený počet míst. Místo si můžete rezervovat předem v rezervačním kroku „Stena Plus a doplňkové služby na palubě“. Máme k dispozici také řadu kabin vhodných pro domácí mazlíčky, takže váš mazlíček může cestovat s vámi. Domácí mazlíčci nesmí vstupovat do restaurací, barů a obchodů. Pro mazlíčky je k dispozici také malý výběh.

 

Kotce pro psy na našich palubách jsou k dispozici ve třech velikostech:

 • Velké boudy: 97 cm × 94 cm × 100 cm (V × Š × H)
 • Střední boudy: 64 cm × 108 cm × 100 cm (V × Š × H)
 • Malé boudy: 65 cm × 50 cm × 100 cm (V × Š × H)

 

Upozornění: Velcí domácí mazlíčci musí vylézt po schodech, překonat vysokou zarážku dveří a mohou být vyzvednuti do malých a středních bud nad úroveň podlahy.

Na palubě jsou povoleni pouze tito domácí mazlíčci: psi, kočky, králíci, morčata, křečci, fretky, činčily a pískomilové. (Maximální počet se vztahuje i na drobné hlodavce.)

 

Cestovní dokumenty

Cestovní dokumenty vašeho mazlíčka musí splňovat řadu požadavků:

 • zvíře musí být staré nejméně 15 týdnů,
 • identifikační čip (musí být umístěn před očkováním proti vzteklině nebo v den očkování),
 • platné očkování proti vzteklině (cestování je možné minimálně 21 dní po prvním očkování). Pokud bylo zvíře již dříve očkováno a toto očkování je stále platné, tato čekací doba není nutná,
 • platný evropský cestovní pas domácího mazlíčka vydaný členskou zemí EU nebo zdravotní certifikát vydaný oficiální institucí ve Spojeném království nebo jiné zemi mimo EU,
 • opatření proti výskytu tasemnice. Týká se pouze psů. Veterinář musí toto opatření provést nejméně 1 den (24 hodin) a nejvíce 5 dní (120 hodin) před vstupem do Spojeného království a musí být zaznamenáno v cestovním pase. (Platí pouze pro cestu z Hoek van Holland do Harwiche.)

 

Po skončení plavby

Po vylodění v mezinárodním přístavu Harwich může být váš domácí mazlíček podroben prohlídce DEFRA (Department of Environment, Food and Rural Affairs). Doporučujeme mít veškeré dokumenty týkající se vašeho mazlíčka po ruce. Toto je standardní postup při příjezdu do britských přístavů.

Pro více informací o cestování s domácím mazlíčkem z EU do Spojeného království a opačným směrem navštivte webovou stránku DEFRA nebo webovou stránku britské vlády GOV.UK.

V případě dotazů neváhejte zavolat pracovníkům našeho zákaznického servisu.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Göteborg – Frederikshavn

 

Máme k dispozici omezený počet míst pro domácí mazlíčky a všichni domácí mazlíčci musí být před cestou předem rezervováni.  V přístavu musíte našemu odbavovacímu týmu sdělit, že cestujete s domácím mazlíčkem. Kočky musí cestovat v přepravce nebo přepravní kleci. 

U všech plavidel je nákladová paluba během plavby uzavřena a cestující na ni nemají přístup.


Stena Jutlandica

Domácí mazlíčci mohou zůstat na otevřené nákladové palubě v autě nebo v salónku přizpůsobeném pro psy.

Stena Danica

Domácí mazlíčci mohou zůstat ve vašem vozidle (s výjimkou května, června, července a srpna) nebo v salónku přizpůsobeném pro domácí mazlíčky.

Stena Vinga

Domácí mazlíčci mohou zůstat ve vašem vozidle (s výjimkou května, června, července a srpna) nebo v salónku přizpůsobeném pro domácí mazlíčky. Pro vašeho domácího mazlíčka je k dispozici také malý prostor k proběhnutí.

 

Upozornění: V Dánsku je povinné uzavřít pojištění odpovědnosti za vašeho psa. Pojištění odpovědnosti nehradí náklady na veterinárního lékaře.  Zkontrolujte, zda pojištění platí i v zemi, do které se chystáte – a jak dlouho trvá vyřízení žádosti o toto pojištění. Zeptejte se pojišťovny, jak nejlépe pojistit své zvíře při cestování.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Grenaa – Halmstad

Váš domácí mazlíček může zůstat ve vašem voze na nákladové palubě (po celý rok) nebo může zůstat s vámi na 7. palubě v samostatném prostoru. Nákladová paluba je během plavby uzavřena a cestující na ni nemají přístup.

 

Upozornění: V Dánsku je povinné uzavřít pojištění odpovědnosti za vašeho psa. Pojištění odpovědnosti nehradí náklady veterinárního lékaře.  Zkontrolujte, zda pojištění platí i v zemi, do které se chystáte – a jak dlouho trvá vyřízení žádosti o toto pojištění. Zeptejte se prosím pojišťovny, jak nejlépe pojistit své zvíře při cestování.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Rostock – Trelleborg

 

Svého domácího mazlíčka si musíte předem rezervovat a po příjezdu do přístavu také informovat náš odbavovací tým.

 

Na palubách trajektů Mecklenburg – Vorpommern a Skåne je k dispozici omezený počet předem rezervovatelných kajut vhodných pro domácí mazlíčky.  Pokud provedete rezervaci cesty bez rezervace vašeho domácího mazlíčka, musíte si zvíře rezervovat při dokončení rezervace v části „Doplňky“. Pokud v části „Doplňky“ nejsou uvedena žádná místa pro domácí mazlíčky, nebude možné si sebou na spoj, který jste si vybrali, vašeho mazlíčka vzít. Pokud k tomu dojde, zvolte prosím jiný odjezd. Domácí mazlíčci nesmí do restaurací, barů a obchodů. Mohou zůstat na palubě v určených prostorách.

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Kiel – Göteborg

 

Na trase Kiel – Göteborg můžete cestovat s domácím mazlíčkem, musíte si ale předem rezervovat kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky. Při každé plavbě je k dispozici omezený počet kajut vhodných pro domácí mazlíčky. V jedné kajutě nejsou povoleni více než dva domácí mazlíčci.  Vezměte prosím na vědomí, že pokud nejsou k dispozici žádné kajuty vhodné pro domácí mazlíčky, nemůžete s vaším domácím mazlíčkem cestovat.   Během plavby nesmí váš domácí mazlíček zůstat ve vozidle. Váš domácí mazlíček musí být při odbavení zaregistrován a nejkratší cestou odveden do speciální kajuty. Kromě kajuty a prostoru pro cvičení nemá váš domácí mazlíček přístup do všeobecných prostor pro cestující.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Gdyně – Karlskrona

 

Domácí mazlíčci mohou na trajektech Stena Spirit, Stena Ebba a Stena Estelle cestovat pouze ve speciálních kajutách vhodných pro domácí mazlíčky. Při každé plavbě je k dispozici omezený počet speciálních kajut pro domácí mazlíčky. Domácí zvířata nemohou cestovat, pokud jsou kajuty pro domácí mazlíčky plně obsazeny.Zvířata musí být zaregistrována při odbavení a poté zavedena nejkratší trasou do speciální kajuty pro domácí mazlíčky členem personálu. Kromě prostoru pro výcvik na vnější palubě nejsou ve veřejných prostorách domácí mazlíčci povoleni. Psi musí mít mimo kajutu nasazen náhubek a musí být na vodítku. Kočky musí cestovat v přepravce nebo přepravní kleci.

 

____________________________________________________________________________

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Travemünde – Liepāja

 

Na naší trase Travemünde – Liepāja můžete cestovat se svým domácím mazlíčkem na palubě trajektu Stena Flavia a Stena Livia. Musíte si však předem rezervovat speciální kajutu vhodnou pro domácí mazlíčky.  K dispozici jsou dvě kajuty pro domácí mazlíčky. Domácí zvířata nemohou cestovat, pokud jsou tyto kabiny pro domácí mazlíčky plně obsazeny. Zvířatům není dovoleno zůstat během plavby ve vozidle. Domácí mazlíčci nemají povolen přístup do všeobecných prostor pro cestující. Psi musí být na vodítku a mít náhubek.

____________________________________________________________________________

 

 

Cestování s domácím mazlíčkem na trase Nynäshamn – Ventspils

 

Trajekty Stena Baltica a Stena Scandica mají kajuty pro domácí mazlíčky. Při výběru kajuty pro přepravu domácích mazlíčků se zvíře neúčtuje, ale rezervace by měla uvádět, kolik domácích mazlíčků bude cestovat (max. 5 domácích mazlíčků na kajutu). Během letní sezóny (od 1. května do 30. září) mohou domácí mazlíčci zůstat v autě. Svého mazlíčka můžete navštívit v určitou dobu za doprovodu člena posádky. Za každého domácího mazlíčka ve voze se účtuje dodatečný příplatek. 

____________________________________________________________________________

 

Jakou mám vůči svému domácímu mazlíčkovi odpovědnost při cestování trajektem?

 

 • Jste odpovědní za zajištění dobrých životních podmínek zvířete.
 • Pokud domácí mazlíčci cestují uvnitř vozidla nebo v palubním kotci pro psy, musí tam zůstat po celou dobu plavby.
 • Doporučujeme, aby psi cestovali v poskytnutém palubním kotci pro psy. Stena Line nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nepoužívání našich kotců pro psy.
 • Je vaší povinností zajistit, aby byly splněny všechny podmínky pro cestování zvířat v EU a britského programu pro cestování s domácími mazlíčky (PETS).
 • Stena Line nenese odpovědnost za přesnost uvedených informací.
 • Pokud váš domácí mazlíček nesplňuje podmínky cestování v EU a britského programu pro cestování s domácími mazlíčky (PETS), může být zvíře umístěno do karantény ve Velké Británii po dobu až 6 měsíců nebo může být znovu vyvezeno.
 • Společnost Stena Line je povinna jako akreditovaný přepravce PETS ověřit vaši dokumentaci a pokud dokumentace porušuje pravidla PETS, může přepravu vašeho domácího mazlíčka odmítnout.
 • Pokud plánujete umístit domácího mazlíčka do karantény, budete plně zodpovědní za veškerá opatření a náklady spojené s tímto postupem. Před přepravou budete muset společnosti Stena Line předložit příslušnou dokumentaci.
 • Stena Line nemůže nést odpovědnost za žádné náklady v souvislosti s nedodržováním pravidel EU pro cestování domácích mazlíčků a PETS.
 • Nepřejímáme žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na palubě vaším domácím mazlíčkem. Souhlasíte s tím, že pokud dojde ke zranění nebo incidentu, který byl způsoben vaším domácím mazlíčkem, můžete být ohlášeni příslušným úřadům, což v některých případech může vést k trestní nebo jiné právní odpovědnosti.

____________________________________________________________________________

 

Neoprávněné obchodování se štěňaty


Stena Line odsuzuje nedovolený obchod se štěňaty a snaží se tuto praxi zastavit. Ve spolupráci s DAERA a DEFRA společnost Stena Line aktivně bojuje proti přepravě psů a štěňat z množíren mezi Irskem a Velkou Británií. Vyšetřovatelé mají oprávnění zastavit a prohledat vozidla, která patří lidem podezřelým z nelegálního jednání se psy a štěňaty. Všem cestujícím, kteří se dopustí nelegální přepravy psů, bude zabráněno pokračovat v cestě. Výsledkem je trestní stíhání a konfiskace štěňat.

____________________________________________________________________________

 

 

Odmítnutí odpovědnosti za domácí mazlíčky

 

Společnost Stena Line nepřijímá odpovědnost za žádný z odkazů na těchto webových stránek ani za jejich obsah. Odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaši informaci a společnost Stena Line nenese odpovědnost za nepřesnosti v poskytnutých informacích.

____________________________________________________________________________