Naše cesta k udržitelnosti

Cílem společnosti Stena Line je snížit naši ekologickou stopu s ohledem na udržitelnost.

 

Naší vizí je „Propojení Evropy pro udržitelnou budoucnost“. V rámci takové budoucnosti je odvětví lodní dopravy zcela bez emisí a nemá negativní vliv na vzduch ani oceány, přes které cestujeme. V udržitelné budoucnosti se naše odvětví vyznačuje rovností a diverzitou. Nenajdeme v něm obtěžující chování a všichni mají stejnou příležitost uspět. Právě o takovou budoucnost usilujeme každý den. Stále je ale před námi dlouhá cesta, takže označení „cesta k udržitelnosti“ tedy rozhodně není od věci.

 

 

Oblasti, na které se soustředíme
Náš závazek k udržitelnosti se soustřeďuje přibližně na pět cílů udržitelného rozvoje OSN. Pro každou oblast zájmu jsou definovány ambiciózní cíle.  V oblastech genderové rovnosti a cenově dostupné a čisté energie se snažíme vést transformaci směrem k udržitelnější budoucnosti v našem oboru.

Dostupné a čisté energie

Stejně jako ve zbytku společnosti i odvětví lodní dopravy potřebuje nová řešení, jak přejít na čisté energie a nefosilní paliva. Společnost Stena Line se této výzvy ujala tím, že se soustředí na projekty vyvíjející technologie pro čisté energie a energetickou účinnost s cílem snížit emise jak na pobřeží, tak na moři. 

 

Další informace

Rovnost mužů a žen

Námořní průmysl byl vždy spíše konzervativní a figurovali v něm zejména muži. A právě to chceme změnit. Společnost Stena Line ráda přivítá kohokoliv – ať už pro nás chcete pracovat, cestovat s námi nebo se chcete stát našim obchodním partnerem. Věříme totiž v diverzitu a rovné příležitosti pro všechny, protože podporují kreativitu a produktivitu.

 

Další informace

Tělesné a duševní zdraví

Jako společnost, které záleží na všech kolem nás, klademe bezpečnost na první místo a je pro nás důležité tělesné i duševní zdraví našich hostů i zaměstnanců. Bezpečné a pozitivní pracovní prostředí, kde se staráme jeden o druhého, není důležité jen pro naše zaměstnance. Je také zárukou skvělých zákaznických zkušeností.

 

Další informace

 

Odpovědná spotřeba a výroba

Ve společnosti Stena Line chceme zákazníkům nabízet udržitelné možnosti. Máme totiž společnou odpovědnost za dostupné zdroje. Redukujeme ekologickou stopu materiálů, které používáme, a to prostřednictvím odpovědného nákupu, redukce odpadu a rozsáhlejší recyklace.

 

Další informace

Podmořský svět

Naše oceány se potýkají s řadou výzev, jako je acidifikace, odpad v podobě plastu a hromadění škodlivých chemikálií. Pro společnost provozující trajekty jsou oceány prvotním zdrojem. Proto je péče o moře pro nás velmi důležitá a náš provoz by měl mít na podmořský svět minimální dopad.

 

Další informace