Zarezervovat

Informace o Hraniční Kontroly

Cestování s dopravou Stena Line


Informace o Hraniční Kontroly

Švédská vláda zavedla na všech svých hranicích kontroly. Každý, kdo chce cestovat na trasách společnosti Stena Line z Německa, Dánska nebo Polska, bude muset při cestách trajektem z těchto zemí předložit platné doklady totožnosti. Může se jednat o platné cestovní pasy nebo občanské průkazy vydané podle standardu EU, které budou zkontrolovány před odjezdem z dané země. Takové kontroly budou prováděny u všech cestujících na trajektu, včetně řidičů autobusů, nákladních automobilů a pěších cestujících. Toto pravidlo platí pro všechny cestující, ale dětem mladším 16 let, které cestují s jedním či oběma rodiči, je udělena výjimka a mohou cestovat na průkaz totožnosti rodičů.  Švédská policie provede kontrolu vašich dokladů totožnosti také po příjezdu do Švédska.

 

Švédská policie oznámila, že občané severských zemí a osoby s povolením k pobytu v severských zemích mohou při cestování se společností Stena Line předložit platný řidičský průkaz nebo platný občanský průkaz vydaný v severské zemi. Společnost Stena line tato nová pravidla a nařízení upraví a provede vlastní kontroly totožnosti.

DOKLADY NUTNÉ K CESTOVÁNÍ SE SPOLEČNOSTÍ STENA LINE

NA TRASÁCH STENA LINE NA KONTINENT I Z NĚJ

 

Na trasách mezi Německem a Švédskem, Polskem a Švédskem:

  • Cestovní pas se strojově čitelným kódem, 
  • občanský průkaz nebo standardní průkaz EU se strojově čitelným kódem nebo čipem, vydaný státním úřadem s rámci EU/EHS,

 

Na trasách mezi Lotyšskem a Švédskem, Německem a Lotyšskem:

  • Cestovní pas se strojově čitelným kódem, 
  • občanský průkaz nebo standardní průkaz EU se strojově čitelným kódem nebo čipem, vydaný státním úřadem s rámci EU/EHS.

 

Doklad je nutný k odbavení a cestování. Toto pravidlo platí pro všechny cestující včetně dětí.
doklady nutné k cestování se společností stena line

 


NA TRASÁCH STENA LINE MEZI SEVERSKÝMI ZEMĚMI

 

Na trasách mezi Dánskem a Švédskem a Dánskem a Norskem

Jsou k odbavení a cestování občanů pocházejících ze zemí EU/EHS schváleny níže uvedené doklady totožnosti. Pro cestující pocházející ze zemí mimo EU/EHS je jediným platným dokladem cestovní pas. To platí také pro děti. Od 8. února budou doklady totožnosti kontrolovány při cestování z Göteborgu a Varbergu. 

  • Cestovní pas se strojově čitelným kódem, 
  • občanský průkaz nebo standardní průkaz EU se strojově čitelným kódem nebo čipem, vydaný státním úřadem s rámci EU/EHS,
  • řidičský průkaz vydaný v rámci EU/EHS.

 

Toto pravidlo platí pro všechny cestující, ale dětem mladším 16 let, které cestují s jedním či oběma rodiči, je udělena výjimka a mohou cestovat na průkaz totožnosti rodičů.


Chcete-li získat informace ohledně organizovaných skupinových výletů pro mladé, například školní třídy, mládežnická sdružení nebo mládežnické sportovní týmy, kteří potřebují cestovat mezi Švédskem a Dánskem, obraťte se na naše oddělení pro cestování skupiny na telefonním čísle +46 770 57 57 00.


Společnost Stena Line akceptuje pouze cestovní pasy s běžnou platností, nikoli s prodlouženou.

 

Cestování do Uk a Irska

Pokud cestujete do Spojeného království, je vyžadován platný pas nebo průkaz totožnosti. Pokud jste občanem, který není občanem EU, ujistěte se, že máte k dispozici všechny příslušné doklady a víza potřebné k cestě. Pokud není veškerá dokumentace v pořádku, může vám být při příjezdu odmítnut vstup.

 

Další aktuální informace naleznete na webových stránkách Spojeného království o vízech a imigracích pro ty, kteří potřebují vízum pro vstup do Spojeného království.