Jsou vaše přístavy a trajekty přístupné cestujícím s omezenou pohyblivostí?

Téměř všechny naše přístavy a trajekty jsou přizpůsobeny potřebám cestujících se zdravotním postižením / sníženou pohyblivostí.  Některé trajekty a některé plavby mohou přepravit omezený počet hostů na invalidních vozících a hostů, kteří používají zařízení na podporu mobility. Je nám samozřejmě vždy potěšením, když můžeme v přístavech zajistit pomoc při nástupu na plavidlo nebo výstupu z plavidla a na palubě lodí každému, kdo ji potřebuje. Naši pracovníci jsou vyškolení, aby poskytli pomoc, kdykoli je potřebná. Pokud máte zdravotní postižení, sníženou mobilitu nebo jiné postižení a potřebujete asistenci, informujte nás o svých specifických požadavcích nejméně 48 hodin před cestou e-mailem nebo telefonicky.  Pokud je to z bezpečnostních důvodů nezbytné, můžeme vás požádat, abyste cestovali s doprovodem, pokud nejste schopni vlastní evakuace z trajektu, potřebujete pomoc se zvednutím, potřebujete asistenci osobní péče nebo nejste schopni porozumět bezpečnostním pokynům. V takovém případě vám za doprovod nebude účtován žádný dodatečný poplatek.

 

Vodicí a asistenční psi mají nárok na cestu zdarma a mají úplný přístup do prostor vyhrazených pro cestující, a to na všech linkách a trajektech společnosti Stena Line.  Všichni vodicí a asistenční psi musí mít při odbavení v přístavu potřebnou dokumentaci a musí mít při plavbě vždy správný postroj a vestu.

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (začleněné do vnitrostátních právních předpisů Spojeného království v oddíle 3 zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018)

 

Prohlášení o standardu kvality:

Společnost Stena Line Ltd vyškolí personál provádějící rezervace, personál terminálu a personál lodi, který přichází do kontaktu s cestujícími, v oblasti informovanosti o zdravotních postiženích. Toto školení bylo vytvořeno speciálně pro ty, kteří pracují v našich rezervačních centrech, přístavech a na palubě našich plavidel, abychom pracovníky seznámili s tím, jak může omezená mobilita ovlivnit naše cestující a jak můžeme zajistit, aby při cestování se společností Stena Line obdrželi vždy služby nejvyšší kvality.

Školení bude poskytováno prostřednictvím palubního školitele nebo počítačového školicího modulu, který bude dle potřeby pravidelně aktualizován. O absolvovaných školeních povedeme záznamy. Prosíme sestující, aby nám prostřednictvím formuláře spokojenosti zákazníků na palubě nebo e-mailem poskytli zpětnou vazbu ohledně svých zkušeností, která bude použita ke sledování a úpravám poskytování služeb.