Jsou vaše přístavy a trajekty přístupné cestujícím s omezenou pohyblivostí?

Téměř všechny naše přístavy a trajekty jsou přizpůsobeny potřebám cestujících se zdravotním postižením / sníženou pohyblivostí.  Některé trajekty a některé plavby mohou přepravit omezený počet hostů na invalidních vozících a hostů, kteří používají zařízení na podporu mobility. Je nám samozřejmě vždy potěšením, když můžeme v přístavech a na palubě lodí zajistit pomoc každému, kdo ji potřebuje. Pokud máte zdravotní postižení, sníženou mobilitu nebo jiné postižení a potřebujete asistenci, informujte nás o svých specifických požadavcích nejméně 48 hodin před cestou telefonicky.  Pokud je to z bezpečnostních důvodů nezbytné, můžeme vás požádat, abyste cestovali s doprovodem, pokud nejste schopni vlastní evakuace z trajektu, potřebujete pomoc se zvednutím, potřebujete asistenci osobní péče nebo nejste schopni porozumět bezpečnostním pokynům. V takovém případě vám za doprovod nebude účtován žádný dodatečný poplatek.

 

Vodicí a asistenční psi mají nárok na cestu zdarma a mají úplný přístup do prostor vyhrazených pro cestující, a to na všech linkách a trajektech společnosti Stena Line.  Všichni vodicí a asistenční psi musí mít při odbavení v přístavu potřebnou dokumentaci a musí mít při plavbě vždy správný postroj a vestu.

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (začleněné do vnitrostátních právních předpisů Spojeného království v oddíle 3 zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018)

Contact frequently asked question icon

Související otázky