Existuje veřejné dopravní spojení s přístavem?

Do většiny našich přístavů vedou dobré spoje veřejné dopravy – železniční, autobusová doprava a taxi.  Možnosti se liší přístav od přístavu.  Další informace o spojích veřejné dopravy v přístavu, ze kterého vyplouváte nebo do kterého naopak připlouváte, naleznete u příslušné trasy v hlavní nabídce a poté na příslušné stránce s informacemi o přístavu.