Jaké identifikační doklady potřebuji k cestování?

Požadovaná identifikace se bude v jednotlivých zemích lišit a bude záviset na vaší státní příslušnosti. Je vaší odpovědností zajistit, abyste měli veškerou dokumentaci potřebnou pro splnění požadavků imigračních, celních, zdravotních a jiných příslušných předpisů. Nedodržení správné dokumentace může mít za následek pokutu, za kterou jste odpovědní.

 

CESTOVNÍ DOKLADY CESTUJÍCÍCH NA TRASÁCH MEZI BRITÁNIÍ A IRSKEM

 

Britští a irští občané cestující na našich trasách mezi Velkou Británií a Irskem nepotřebují cestovní pas, aby mohli cestovat do Británie nebo Irska, ale doporučuje se, aby měli nějaký průkaz totožnosti. Obvykle stačí platný cestovní pas nebo irská pasová karta, řidičský průkaz s fotografií, mezinárodní studentská karta, průkaz totožnosti s fotografií vydaný vládou, průkaz zdravotního pojištění / karta sociálního zabezpečení s fotografií, průkaz na autobus/vlak s fotografií nebo pracovní průkaz s fotografií. Rodný list poskytne adekvátní doklad totožnosti dětí (17 let a mladší bez průkazu totožnosti s fotografií), aby mohly cestovat na našich plavbách. Po občanech jiných zemí než Velké Británie / Irska bude vyžadován platný cestovní pas a případně vízum. Před cestou byste si měli ověřit požadavky na víza u příslušného velvyslanectví.

 

Cestující, kteří dorazí do našich přístavů ve Velké Británii nebo Irsku bez aktuální platné dokumentace, nemusí být vpuštěni do Velké Británie nebo Irska.

 

CESTOVNÍ DOKLADY PRO CESTUJÍCÍ NA TRASÁCH DO A Z FRANCIE A NIZOZEMSKA

 

Občané Velké Británie cestující do kontinentální Evropy si musí s sebou vzít platný cestovní pas. Nezapomeňte, že jméno na vašem cestovním pasu musí odpovídat jménu ve vaší rezervaci, jinak nebudete moci cestovat a vaše pojištění nemusí být platné. 

Na všech cestách do kontinentální Evropy je u všech cestujících (včetně dětí a kojenců) vyžadován cestovní pas platný po datu návratu. Vyhrazujeme si právo zkontrolovat a zaznamenat podrobnosti o takové dokumentaci a zamítnout vám nástup na palubu, pokud taková dokumentace není předložena k naší spokojenosti. Budete požádáni, abyste v plné výši uhradili veškeré pokuty, repatriace nebo jiné náklady na přepravu, náklady na zadržení a veškeré související výdaje, které můžeme uhradit z důvodu vašeho nepředložení takové dokumentace příslušným úřadům.

Je důležité, abyste měli svůj pas po ruce pro případnou kontrolu při odbavení, nástupu na plavidlo, výstupu z plavidla a při vstupu do země.

 

Občané EU, kteří vlastní úředně uznávaný evropský občanský průkaz, mohou při cestě do Francie nebo zpět použít tento průkaz, případně cestovní pas s kódem MRZ. V některých případech může být vyžadováno také vízum. Nezapomeňte, že jméno na vašem cestovním pasu / občanském průkazu Evropské unie musí odpovídat jménu na vaší rezervaci, jinak se může stát, že nebudete moci cestovat a vaše pojištění bude neplatné. 

Pro všechny cesty do/z Francie je vyžadován cestovní pas / občanský průkaz Evropské unie u všech cestujících (včetně dětí a kojenců), který bude platný po datu zpáteční cesty.

 

Držitelé jiných cestovních pasů by se měli o požadavcích na cestovní pas a vízum informovat na příslušném velvyslanectví.

 

CESTOVNÍ DOKLADY CESTUJÍCÍCH NA TRASÁCH MEZI ŠVÉDSKEM A DÁNSKEM

 

Cestující z EU/EHP mohou použít platný cestovní pas s kódem MRZ nebo národní identifikační průkaz standardu EU s kódem a/nebo čipem MRZ, vydaný národním úřadem v rámci EU/EHP. Občané Skandinávie mohou také použít řidičský průkaz vydaný ve Skandinávii.

 

To platí pro všechny cestující s výjimkou dětí mladších 18 let, které cestují s opatrovníkem. Tyto děti mohou cestovat na doklad totožnosti svého opatrovníka.

 

Upozornění:

  • Při cestování se Stena Line nejsou norské bankovní karty platnou formou dokladů totožnosti.
  • Při cestování se Stena Line nejsou elektronické řidičské průkazy platnou formou dokladů totožnosti.

 

Pro cestující ze zemí mimo EU/EHP je pas s kódem MRZ jediným platným dokladem totožnosti, a to i pro děti.

 

CESTOVNÍ DOKLADY PRO CESTUJÍCÍ MEZI ŠVÉDSKEM, NĚMECKEM, POLSKEM a LOTYŠSKEM

 

Na trasách společnosti Stena Line mezi Německem a Švédskem, Polskem a Švédskem, a Lotyšskem a Švédskem lze použít platný pas s kódem MRZ nebo národní občanský průkaz standardu EU s kódem MRZ a/nebo čipem, vydaný národním úřadem v rámci EU/EHP. To platí pro všechny cestující, včetně dětí. 

 

Cestovní pas nebo občanský průkaz musí být předložen při odbavení. Pokud nemáte platný cestovní pas nebo občanský průkaz, nebudete moci cestovat. 

 

CESTOVNÍ DOKLADY VOZIDEL NA TRASÁCH MEZI ŠVÉDSKEM, POLSKEM a LOTYŠSKEM

 

Při cestování vozidlem musí být při odbavení předložen platný technický průkaz vozidla (originál). Pokud je v rezervaci rezervován přívěs, musí být pro přívěs předložen také technický průkaz (originál).

 

Výše uvedená pravidla jsou obecná pravidla společnosti Stena Line pro cestování s našimi trajekty.

Contact frequently asked question icon

Související otázky