Jaké doklady totožnosti potřebuji k cestování?

Požadované doklady se budou v jednotlivých zemích lišit a budou záviset na vaší státní příslušnosti. Je vaší odpovědností zajistit, abyste u sebe měli veškerou dokumentaci potřebnou pro splnění požadavků imigračních, celních, zdravotních a jiných příslušných předpisů. Nepředložení správných dokumentů může mít za následek pokutu, za kterou budete odpovědní pouze vy.

 

CESTOVNÍ DOKLADY CESTUJÍCÍCH NA TRASÁCH MEZI BRITÁNIÍ A IRSKEM

 

Britští a irští občané cestující na našich trasách mezi Velkou Británií a Irskem nepotřebují cestovní pas, aby mohli do Británie nebo Irska cestovat, ale doporučuje se, aby u sebe měli průkaz totožnosti. Obvykle stačí platný cestovní pas nebo irská pasová karta, řidičský průkaz s fotografií, mezinárodní studentská karta, průkaz totožnosti s fotografií vydaný vládou, průkaz zdravotního pojištění / karta sociálního zabezpečení s fotografií, průkaz na autobus/vlak s fotografií nebo pracovní průkaz s fotografií. Rodný list představuje adekvátní doklad totožnosti dětí (ve věku 17 let a mladší, kteří nemají průkaz totožnosti s fotografií), se kterým mohou na našich plavbách cestovat. Po občanech jiných zemí, než jsou občané Velké Británie / Irska, bude vyžadován platný cestovní pas a případně vízum. Před cestou byste si měli ověřit požadavky na víza u příslušného velvyslanectví dané země.

 

Cestující, kteří dorazí do našich přístavů ve Velké Británii nebo v Irsku bez aktuální platné dokumentace, nemusí být na území Velké Británie nebo Irska vpuštěni.

 

CESTOVNÍ DOKLADY CESTUJÍCÍCH NA TRASÁCH MEZI IRSKEM A FRANCIÍ

 

Občané Velké Británie cestující do/z kontinentální Evropy si musí s sebou vzít platný cestovní pas. Nezapomeňte, že jméno na vašem cestovním pasu musí odpovídat jménu ve vaší rezervaci, jinak nebudete moci vycestovat a vaše pojištění nemusí být platné.

 

Na všech cestách do kontinentální Evropy je u všech občanů Velké Británie (včetně dětí a kojenců) vyžadován cestovní pas platný minimálně 3 měsíce po předpokládaném datu návratu. Vyhrazujeme si právo zkontrolovat a zaznamenat podrobnosti o vaší dokumentaci a zamítnout vám nástup na palubu, pokud taková dokumentace není předložena k naší spokojenosti. Budete požádáni, abyste v plné výši uhradili veškeré pokuty, repatriace nebo jiné náklady na přepravu, náklady na zadržení a veškeré související výdaje, které bychom museli uhradit z důvodu vašeho nepředložení takové dokumentace příslušným úřadům.

Je důležité, abyste měli svůj pas po ruce pro případnou kontrolu při odbavení, nástupu na plavidlo, výstupu z plavidla a při vstupu do země.

 

Občané EU, kteří vlastní úředně uznávaný evropský občanský průkaz, mohou při cestě mezi Irskem a Francií použít tento průkaz, případně cestovní pas s kódem MRZ. V některých případech může být vyžadováno také vízum. Nezapomeňte, že jméno na vašem cestovním pasu / občanském průkazu Evropské unie musí odpovídat jménu na vaší rezervaci, jinak se může stát, že nebudete moci cestovat a vaše pojištění bude neplatné. 

Pro všechny cesty do/z Francie je u všech občanů EU (včetně dětí a kojenců) vyžadován cestovní pas / občanský průkaz Evropské unie, který bude platný i po datu návratu.

 

Držitelé jiných cestovních pasů by se měli o požadavcích na cestovní pas a vízum informovat na příslušném velvyslanectví dané země.

 

CESTOVNÍ DOKLADY CESTUJÍCÍCH NA TRASÁCH MEZÍ ANGLIÍ A NIZOZEMSKEM

 

Všichni občané Evropské unie (včetně dětí a kojenců), kteří cestují do/z Anglie musí mít být držiteli pasu platného i po datu návratu.

 

Všichni občané Velké Británie (včetně dětí a kojenců), kteří cestují z/do Nizozemí, musí být držiteli pasu platného minimálně 3 měsíce po datu návratu.

 

Držitelé jiných cestovních pasů by se měli o požadavcích na cestovní pas a vízum informovat na příslušném velvyslanectví dané země.

 

CESTOVNÍ DOKLADY CESTUJÍCÍCH NA TRASÁCH MEZI ŠVÉDSKEM A DÁNSKEM

 

Cestující z EU/EHP mohou použít platný cestovní pas s kódem MRZ nebo národní identifikační průkaz standardu EU s kódem a/nebo čipem MRZ, vydaný národním úřadem v rámci EU/EHP. Občané Skandinávie mohou také použít řidičský průkaz vydaný ve Skandinávii.

 

Toto platí pro všechny cestující s výjimkou dětí mladších 18 let, které cestují se svým opatrovníkem. Tyto děti mohou cestovat na doklad totožnosti svého opatrovníka.

 

Upozornění:

  • Při cestování se společností Stena Line nepředstavují norské bankovní karty platnou formou dokladů totožnosti.
  • Při cestování se společností Stena Line nepředstavují elektronické řidičské průkazy platnou formou dokladů totožnosti.

 

Pro cestující ze zemí mimo EU/EHP je pas s kódem MRZ jediným platným dokladem totožnosti, toto platí i pro děti.

 

CESTOVNÍ DOKLADY PRO CESTUJÍCÍ MEZI ŠVÉDSKEM, NĚMECKEM, POLSKEM A LOTYŠSKEM

 

Na trasách společnosti Stena Line mezi Německem a Švédskem, Polskem a Švédskem, Lotyšskem a Švédskem a Německem a Lotyšskem lze použít platný pas s kódem MRZ nebo národní občanský průkaz standardu EU s kódem MRZ a/nebo čipem, vydaný národním úřadem v rámci EU/EHP. Toto platí pro všechny cestující, včetně dětí. 

 

Cestovní pas nebo občanský průkaz musí být předložen při odbavení. Pokud nemáte platný cestovní pas nebo občanský průkaz, nebudete moci vycestovat. 

 

CESTOVNÍ DOKLADY VOZIDEL NA TRASÁCH MEZI ŠVÉDSKEM, POLSKEM A LOTYŠSKEM

 

Při cestování s vozidlem musí být při odbavení předložen platný technický průkaz vozidla (originál). Pokud je v rezervaci rezervován přívěs, musí být také pro tento přívěs předložen technický průkaz (originál).

 

Výše uvedená pravidla představují obecná pravidla společnosti Stena Line pro cestování s jejími trajekty.