Existují nějaká omezení týkající se tarifů, za které mohu získat body?

Obecně platí, že body můžete získat, pokud si rezervujete cestu z přístavu do přístavu přímo u společnosti Stena Line. Body však není možné získat při rezervaci jízdného pro:

 

• skupiny nebo rezervace s více než devíti cestujícími;

• ubytování nebo jiné služby, na kterých se podílí třetí strana mimo společnost Stena Line, například atrakce a jízdenky na vlak.  

 

Zákazníci z Velké Británie a Irska mohou získávat body pouze za peněžní část rezervací provedených prostřednictvím partnerských kódů Tesco Clubcard.