Stojí členství něco?

Vstup do programu Extra není zpoplatněn a zaregistrovat se můžete zdarma online.

 

Pokud se rozhodnete zaregistrovat pomocí SMS, bude vám při odesílání textové zprávy účtována obvyklá sazba sítě. Pokud odešlete textovou zprávu, když jste na palubě našich lodí na moři, používáme jako palubní síť společnost Telenor Maritime. Cena za službu Telenor Maritime je stanovena vaším místním telefonním operátorem. 

 

Budou vám účtovány pouze poplatky za odeslané textové zprávy, nikoli za přijaté textové zprávy s vaším členským číslem.