Jaké se platí poplatky, příplatky a taxy a kdy?

Veškeré slevy nebo udílené body vycházejí z ceny před uplatněním jakýchkoli poplatků a členských příspěvků. Různé platné poplatky jsou uvedeny níže:

 

Příplatky

Platí se příplatky, jejichž cena se liší v závislosti na tom, zda cestujete vozidlem nebo pěšky. Příplatek za dítě činí 50 % z ceny pro dospělého.

 

Ekologické příplatky

V rámci snahy námořního odvětví stát se ekologičtějším a šetrnějším k životnímu prostředí byl na začátku roku 2020 představen nový limit pro obsah síry v palivu. Jedná se o globální předpis, který Mezinárodní námořní organizace (IMO) uplatňuje na veškerou přepravu po celém světě. Cílem tohoto nařízení je významně a postupně snižovat emise síry ve všech oblastech mezinárodní přepravy. Limit ve výši 0,5 % síry znamenal kombinaci vyšších nákladů na palivo a/nebo investic do flotily pro všechny provozovatele trajektů v regionu, aby mohli přejít na paliva s nízkým obsahem síry nebo ekvivalentního řešení od 1. ledna 2020. Protože nová směrnice znamená, že se provozní náklady zvyšují mimo kontrolu společnosti Stena Line, byl zaveden ekologický příplatek, aby se zmírnily dodatečné náklady. Vezměte na vědomí, že tyto příplatky mohou podléhat změnám v závislosti na vývoji ceny pohonných hmot. V takovém případě se budeme snažit vás o tom informovat s co největším předstihem.

 

Evropská unie zavedla systém obchodování emisemi (ETS) v přepravním průmyslu, což znamená, že přepravní společnosti budou muset nakupovat povolenky na emise CO2 a další znečišťující látky. Z peněz získaných z těchto příspěvků pak bude provozován ekologický fond EU. U cest realizovaných po 1. lednu 2024 zahrneme do cen jízdenek příplatek na pokrytí těchto dodatečných nákladů uvalených EU. To ovlivní trasy trajektů mezi dvěma zeměmi EU, ale do určité míry také trasy mezi členskou zemí EU a zemí, která není členem EU. 

 

Více informací o ETS si můžete přečíst zde:
Zavedení systému EU na obchodování emisemi (ETS) v sektoru dopravy v roce 2024 – dopad na společnost Stena Line a její zákazníky – StenaLine.com

 

Servisní poplatek

Tento poplatek se platí při rezervaci jakékoli formy cesty telefonicky nebo osobně v přístavu. Tento poplatek vám nebude účtován při rezervaci online. 

 

Poplatek za změnu

Tento poplatek se platí při změně času odjezdu, dne nebo trasy jakékoli plavby. Bude vám účtován také jakýkoli rozdíl v ceně jízdenky.

 

Změny osvobozené od poplatků za změnu:

• Změny údajů o cestujících

• Změny údajů o vozidle

• Přidání kajut, jídel nebo salonku Stena Plus do rezervace

 

Poplatky za změnu provedenou offline

Poplatek za změnu bude účtován za jakékoli změny provedené telefonicky nebo osobně v přístavu u jakékoli rezervace, kterou lze změnit na našich webových stránkách. 

 

Storno poplatek

Mohou být účtovány storno poplatky, které závisí na typu tarifu.

 

Dovolená v hotelu a dovolená s vlastním stravováním:

Rezervaci lze bezplatně změnit, pokud jsou změny provedeny do 7 dnů od původního data rezervace a pokud jsou provedeny nejméně 40 dní před odjezdem.