Zásady ochrany osobních údajů věrnostního klubu

1.                     Úvod

 

Naše společnost, Stena Line Scandinavia AB, je zapsána pod registračním číslem 556231-7825 („Stena Line“) a je správcem osobních údajů zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů. Používáme-li v těchto zásadách výrazy jako „my“, „nás/nám“ nebo „náš/naše/naši“, označujeme jimi společnost Stena Line. Respektujeme vaše soukromí a neustále se snažíme vaše osobní údaje chránit.

 

Naše věrnostní kluby, Extra Blue, Extra Gold a Business Traveller jsou dále souhrnně označovány jako „věrnostní klub(y)“.

 

Pojmem naše „webové stránky“ označujeme následující weby:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline. es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

Naše webové stránky a jiné komunikační prostředky (e-mail, telefon, podpory, sociální média, chat a papírové formuláře) používané v souvislosti s členstvím ve věrnostním klubu níže označujeme jako naše „služby věrnostního klubu“.

 

2.                     Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů?

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracovávání vašich osobních údajů, jste-li členem některého z našich věrnostních klubů a využíváte služeb našeho věrnostního klubu. Tyto zásady ochrany osobních údajů zahrnují informace o účelech, za kterými vaše osobní údaje zpracováváme, s kým je sdílíme a jaká práva s ohledem na své osobní údaje máte.

 

Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje pro další zákazníky a návštěvníky webových stránek, naleznete v  zásadách ochrany osobních údajů pro rezervace zákazníků a návštěvníky webových stránek společnosti Stena Line.

 

Další informace o tom, jak pracujeme se soubory cookie, najdete v našichzásadách používání souborů cookie.

 

Informace o používání bezpečnostních kamer na palubě našich plavidel, v našich přístavech, terminálech a kancelářích a o zpracování osobních údajů s nimi spojených najdete v zásadách používání kamerových systémů společnosti Stena Line.

 

3.                     Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

 

Společnost Stena Line zpracovává osobní údaje následujících kategoriích:

 

a)        jméno a příjmení

b)        datum narození

c)        pohlaví

d)        kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo / číslo mobilu a e-mailová adresa)

e)        informace o členství ve věrnostním klubu – typ členství (Extra Blue, Extra Gold nebo Business Traveller), členské číslo, jak dlouho jste členem, jak dlouho jste na současné úrovni členství a jaký je zůstatek bodů v členství

f)         heslo

g)        historie transakcí (datum, typ transakce, podrobnosti transakce, získané body)

h)        historie rezervací

i)         údaje z webových stránek na základě vaší IP adresy

j)         údaje o prohlížeči (verze prohlížeče)

k)        váš zaměstnavatel a pracovní pozice (pro zákazníky na služebních cestách)

 

4.                     Odkud vaše osobní údaje získáváme?

 

 Společnost Stena Line shromažďuje vaše osobní údaje přímo od vás, když se zaregistrujete jako člen některého z našich věrnostních klubů, když využíváte služeb věrnostního klubu, když si rezervujete cestu, když provádíte transakci, za kterou získáte členské body ve věrnostním klubu, nebo když použijete členské body jako platbu.

 

Společnost Stena Line osobní údaje shromažďuje také od cestovních agentů, kterým jste dali pokyny s námi údaje sdílet.

 

5.                     Co se stane, pokud nám osobní údaje neposkytnete?

 

Členství ve věrnostním klubu je takové povahy, že nám musíte poskytnout osobní údaje uvedené v oddíle 3 výše, abyste se mohli stát a zůstat členem našeho věrnostního klubu. Pokud nám tedy osobní údaje neposkytnete, nemůžeme vám členství ve věrnostním klubu nabídnout.

 

6.                     Za jakými účely osobní data zpracováváme a jaký máme pro jejich zpracování právní základ?

 

Společnost Stena Line zpracovává vaše osobní údaje za níže uvedenými účely. Pro každý z nich musíme mít právní základ. Právním základem může být např. to, že i) zpracování údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž jste stranou nebo ii) společnost Stena Line nebo třetí strana mají oprávněný zájem údaje zpracovávat, kterému není nadřazený váš zájem o nezpracování daných údajů. Pro každý z níže uvedených účelů uvádíme právní základ, na jehož základě společnost Stena Line jedná.

 

)         Poskytnutí členství ve věrnostním klubu Extra

Společnost Stena Line používá vaše jméno, kontaktní údaje, informace o členství ve věrnostním klubu, historii transakcí a historii rezervací ke správě vašeho členství, získaných a použitých bodů a úrovně vašeho členství a k poskytování našich dohodnutých služeb v rámci věrnostního klubu, jak je stanoveno v podmínkách obchodní činnosti pro věrnostní klub Extra. Toto zpracování vašich osobních údajů je založeno na našich smluvních závazcích vůči vám.

 

a)        Poskytnutí členství ve věrnostním klubu Business Traveller

Společnost Stena Line používá vaše jméno, kontaktní údaje, informace o členství ve věrnostním klubu, historii transakcí a historii rezervací ke správě vašeho členství, získaných a použitých bodů a úrovně vašeho členství a k poskytování našich dohodnutých služeb v rámci věrnostního klubu, jak je stanoveno v souladu s členskou smlouvou pro věrnostní klub Business Traveller. Toto zpracování vašich osobních údajů je založeno na našich oprávněných zájmech.

 

b)        Poskytování služeb v rámci věrnostního klubu

Společnost Stena Line používá vaše jméno a kontaktní údaje, informace o členství v některém z věrnostních klubů a údaje o vašem zaměstnavateli, aby s vámi mohla komunikovat, pokud využíváte služeb našich věrnostních klubů. Takové zpracovávání osobních údajů je založeno na našich oprávněných zájmech.

 

c)        Zlepšování služeb v rámci našeho věrnostního klubu

Za účelem zlepšování našich služeb věrnostních klubů používáme vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, informace z webu založené na vaší IP adrese, informace o vašem prohlížeči, informace o členství ve věrnostním klubu s cílem zlepšovat služby věrnostního klubu. Můžeme tak opravovat chyby, rychle a snadno identifikovat a řešit problémy s konverzí na našich webových stránkách, měnit rozhraní, abyste měli snadný přístup k požadovaným informacím nebo abychom mohli zdůraznit relevantní nabídky na našich webových stránkách. Za tímto účelem realizujeme analýzy toho, jak naše služby používáte. Používáme-li vaše osobní údaje za účelem zlepšování našich služeb, údaje jsou, do možné míry, v agregované podobě. Toto zpracování vašich osobních údajů je založeno na našich oprávněných zájmech.

 

d)        Zamezení zneužití služeb věrnostního klubu

V nezbytném rozsahu můžeme používat jména a příjmení, kontaktní údaje a členské číslo (podle toho, co je relevantní pro každý konkrétní případ), abychom zabránili zneužití a podvodům. Toto zpracování vašich osobních údajů je založeno na našich oprávněných zájmech.

 

e)        Poskytování nabídek, slev a upgradů na základě vašeho nákupu

Používáme vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje a informace o členství ve věrnostním klubu s cílem poskytovat nabídky, slevy a upgrade na základě vašeho nákupu v rámci členství ve věrnostním klubu. Takové zpracování osobních údajů je založeno na našich oprávněných zájmech.

 

f)         Přímý marketing

Používáme vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, informace o členství ve věrnostním klubu do rozsahu, který jste nám při využívání služeb našich věrnostních klubů poskytli, abychom vám mohli zasílat newsletter, nabídky, relevantní informace týkající se našich služeb věrnostního klubu. Takovou komunikaci zasíláme poštou, prostřednictvím SMS zpráv, e-mailem a dalšími formami elektronické komunikace. Takové zpracovávání osobních údajů je založeno na našich oprávněných zájmech.

Máte právo se z odběru přímé marketingové komunikace kdykoliv odhlásit, jak je popsáno v oddílu 6 f) - g). Pokud tak učiníte, společnost Stena Line vám již přímou marketingovou komunikaci nebude zasílat.

 

g)        Vyřizování stížností zákazníků a obhajoba a/nebo stanovení právních nároků

K vyřizování stížností a obhajobě a/nebo stanovení právních nároků používáme osobní údaje pouze do rozsahu, který je relevantní v každém konkrétním případě. Takové zpracování je založeno na našich oprávněných zájmech.

 

7.                     S kým osobní údaje sdílíme?

 

Za účelem plnění výše uvedených účelů sdílí společnost Stena Line vaše osobní údaje s následujícími subjekty:

 

)         Stena Rederi AB

a)        Stena Line Travel Group AB

b)        Stena Line Ltd.

c)        Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

d)        Stena Line BV

e)        Stena Line GmbH & Co.KG .

f)        Stena Line Danmark A/S

g)        Stena Line Polska Sp.z o.o.

h)        UAB Stena Line

i)         SIA Stena Line

j)         Reklamní a marketingové platformy, jako je Google a Facebook

k)        Poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme za účelem poskytování našich služeb, jako například webhostingové společnosti, společnosti poskytující poštovní služby, společnosti poskytující analytické služby, IT poskytovatelé, hostitelé akcí, atd.

 

8.                     Předáváme osobní údaje mimo území EU/EHP?

 

Společnost Stena Line může některé vaše osobní údaje předávat do níže uvedených zemí mimo EU/EHP. Pokud Evropská komise neurčila, zda níže uvedená země poskytuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, poskytneme popis ochranných opatření, která jsme zavedli, nebo právního základu, na základě kterého jednáme při tom, abychom vaše osobní údaje předávali v souladu s legislativou Evropské unie týkající se ochrany dat.

 

Země: Spojené království

Ochranné opatření: rozhodnutí o přiměřenosti (28. června 2021)

 

Země: USA

Ochranné opatření: standardní smluvní doložky Evropské komise pro předávání osobních údajů (2010/87/EU) a (2021/915/EU)

Chcete-li se o těchto ochranných opatřeních dozvědět více, neváhejte kontaktovat naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete v oddílu 11 těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

9.                     Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 

Doba uchování

ÚčelDruh osobních údajů
Poskytování členství v programu Extra a/nebo Business TravellerJméno a příjmení, datum narození, pohlaví, kontaktní údaje, údaje o členství ve věrnostním klubu, heslo, historie transakcí a rezervací, váš zaměstnavatel a pracovní poziceDokud jste registrovaným členem věrnostního klubu
Ke zlepšení služeb našeho věrnostního klubuInformace z webu založené na vaší IP adrese a informacích o vašem prohlížečiAž 26 měsíců poté, co využijete služeb našeho věrnostního klubu
Vyřizování stížností a obhajoba a/nebo stanovení právních nárokůOsobní údaje relevantní pro posouzení stížností vůči věrnostnímu klubu nebo pro obhajobu a/nebo stanovení právních nárokůPo dobu, kdy jsou vaše osobní údaje přiměřeným způsobem potřebné k obhajobě a/nebo stanovení právních nároků (běžně se jedná o délku trvání promlčecí lhůty)

 

10.                  Jaká máte práva?

 

Níže najdete přehled práv, která na základě legislativy EU o ochraně osobních údajů máte. Těchto práv můžete využít zdarma a to tak, že nám zašlete e-mail nebo dopis na adresu uvedenou na konci tohoto dokumentu. Můžete také použít kontaktní formulář na našich webových stránkách.

 

Jako člen věrnostního klubu máte vždy možnost odstranit nebo opravit informace, které o vás uchováváme. Své údaje můžete opravit kliknutím na odkaz "Můj profil" po přihlášení do věrnostního klubu na webových stránkách. Všechny e-maily, které od věrnostního klubu obdržíte, budou také obsahovat odkaz na váš osobní profil, který můžete použít, pokud jej budete chtít aktualizovat. Máte-li ohledně svých práv jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat (kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu).

 

Společnost Stena Line vždy posoudí, zda je požadavek na uplatnění těchto práv platný. Ne všechna níže uvedená práva jsou absolutní a mohou se na ně vztahovat výjimky.

 

Kromě níže uvedených práv máte vždy právo podat stížnost na způsob zpracování údajů společností Stena Line u dohlížejícího orgánu.

 

)         Právo na přístup: Na požádání máte právo obdržet kopii svých osobních údajů, které společnost Stena Line zpracovává, a také doplňujících informací o tom, jak společnost Stena Line vaše osobní údaje zpracovává.

 

a)        Právo na opravu: Jsou-li vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo vyžádat nápravu.

 

b)        Právo na výmaz: Máte právo společnost Stena Line požádat, aby vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení vymazala, a to za kterýchkoli z následujících okolností:

 

-       Osobních údajů už za účely, za kterými byly původně shromážděné či jinak zpracované, není potřeba

-       Odvoláte svůj souhlas ke zpracování údajů, k němuž neexistuje žádný další právní základ

-       Vznesete oprávněnou námitku proti zpracování vašich osobních údajů

-       Osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem

-       Osobní údaje je třeba vymazat na základě zákonných povinností

 

c)        Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, a to za kterýchkoli z následujících okolností:

 

-       Prošetřuje se přesnost osobních údajů

-       Zpracování údajů je nezákonné a není ho pro dané účely již potřeba, ale vy jste s výmazem svých osobních údajů nesouhlasili a požádali jste namísto toho o jejich omezení

-       Společnost Stena Line již osobní údaje nepotřebuje, ale vy je potřebujete za účelem stanovení, plnění nebo obhajobě právních nároků

-       Nesouhlasili jste se zpracováním svých osobních údajů a váš nesouhlas se prošetřuje

 

d)        Právo na přenositelnost osobních údajů: Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste společnosti Stena Line poskytli, za účelem předání těchto údajů jinému poskytovateli služeb, pokud je takové zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy.

 

e)        Obecné právo na námitky: Proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti Stena Line máte obecné právo vznést námitky. V případě vašich námitek musíme prokázat, že máme k takovému zpracování přesvědčivý právní základ nebo osobní údaje potřebujeme k určení, plnění nebo obraně právních nároků.

 

f)         Právo vznést námitky proti přímému marketingu: Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých údajů za účelem přímého marketingu. V takovém případě společnost Stena Line již vaše osobní údaje nesmí za tímto účelem zpracovávat.

 

11.                  Jak nás můžete kontaktovat?

 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 

Hlavní sídlo společnosti:

Adresa: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Švédsko

Telefon: +46 770 - 57 57 00

E-mail:info.se@stenaline.com

 

Nepřehlédněte! Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat v případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů. Naši pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adresedpo@stenaline.com.