Všeobecné podmínky nabíjení elektromobilů

Cestující/uživatel

 

 • Odpovídá za dobrý stav a údržbu vozidla tak, aby splňovalo požadavky stanovené příslušnými předpisy a směrnicemi EU, a odpovídá za veškeré ztráty, škody nebo výdaje vyplývající z jakéhokoliv nedodržení těchto pokynů.
 • Zaručuje, že nebudou žádná experimentální a/nebo modifikovaná vozidla připojena k dobíjení na palubě a odpovídá za jakékoliv ztráty, škody nebo výdaje vzniklé v případě nedodržení předpisů.
 • Odpovídá za poskytování přesných informací a dokumentace týkající se vozidla, kromě jiného včetně jeho stavu, původu, údržby atd., a odpovídá za veškeré ztráty, škody nebo výdaje vzniklé v důsledku nepřesností.
 • Odpovídá za dodržování pokynůpřiměřenou péči při používání nabíjecí stanice a nese odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo výdaje vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
 • Upozorňuje posádku v případě, že si všimne jakýchkoliv poruch a/nebo problémů při používání nabíjecí stanice.
 • Souhlasí s použitím kabelů poskytnutých posádkou dopravce.

(Uživatel souhlasí s tím, že uhradí všechny příslušné poplatky za poskytnutou službu nabíjení.)

 

Dopravce

 

 • Nenese odpovědnost za žádná potenciální narušení, zpoždění, chyby, narušení Internetu a/nebo jiné překážky ovlivňující používání a funkčnost nabíjecích stanic.
 • Nenese odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné a/nebo následné ztráty vzniklé v důsledku používání nabíjecích stanic nebo v souvislosti s nimi.
 • Je oprávněn přerušit, pozastavit nebo ukončit poskytování služby nabíjení po dobu nezbytně nutnou a z jakéhokoliv důvodu, jako je nezbytná údržba, napájecí systém a správa elektřiny a/nebo v případě poruchy.
 • Je oprávněn požadovat jakékoliv informace nebo dokumentaci požadovanou pro posouzení vhodnosti vozidla k nabíjení, kromě jiného včetně dokladu o původu.
 • Je oprávněn odmítnout na základě vlastního úsudku poskytnout službu nabíjení, pokud je vozidlo dopravcem považováno za nevhodné k nabíjení na palubě a/nebo z jakýchkoliv důvodů souvisejících s bezpečností a/nebo zajištěním souladu s platnými předpisy.
 • Je oprávněn podniknout veškeré kroky nezbytné k tomu, aby se zabránilo nebo omezilo potenciálnímu poškození/ztrátě vyplývajícímu z používání nabíjecích stanic nebo s nimi souvisejícímu.
 • Odpovídá za poskytnutí kabelů uživatelům pro nabíjení jejich vozidel.

V opačném případě se na rezervaci vztahují obchodní podmínky společnosti Stena Line.