Etický kodex

Nulová tolerance nevhodného chování

Cestování si máme užívat, mělo by být pohodlné, bezpečné, jednoduše něco, na co se všichni těšíme. Ve společnosti Stena Line se snažíme zajistit, aby si naši hosté odnášeli skvělé cestovatelské zážitky naším posláním je zajistit pro ně bezpečné prostředí bez ohledu na jejich pohlaví, sexuální orientaci, etnickou příslušnost nebo náboženské přesvědčení. Jsme velmi hrdí na čistotu a pořádek, které udržujeme na našich lodích, v přístavech a na terminálech, a budeme vděční za vaši podporu při udržování našich vysokých standardů.

 

Všichni naši zaměstnanci se těmito principy a hodnotami řídí a s respektem pečují o všechny naše hosty. Jsou vám kdykoli k dispozici. Respektujte je prosím a dodržujte jejich pokyny.

 

Respektujte prosím náš domov jako svůj vlastní

 

Naše loď je domovem naší posádky. Všichni její členové žijí a pracují na palubě, a proto žádáme všechny naše hosty, aby to respektovali a chovali se na palubě lodi, jako by to byl jejich vlastní domov. 

 

V případě nutnosti přijmeme příslušná opatření

 

Neukáznění cestující mohou zkazit cestu všem. Mohou ohrozit plavidlo, ostatní cestující i posádku a také své okolí obtěžují. Za účelem ochrany posádky, ostatních cestujících a plavidla před jakýmkoli nevhodným chováním vždy přijmeme příslušná opatření.

 

Etický kodex

 

Všichni cestující musí dbát na to, aby jejich chování bylo přiměřené, a vyvarovat se nepřijatelného chování, například:

 

 • používání zastrašujících, výhružných výrazů nebo chování vůči ostatním cestujícím nebo posádce
 • hlasité a obtěžující chování nebo vystupování, které by mohlo způsobit nebezpečné situace nebo rozrušení
 • nezajištění neustálého dohledu nad dětmi mladšími 15 let a doprovodu odpovědné dospělé osoby
 • používání vulgárních nebo urážlivých výrazů a gest, urážky nebo podobné chování
 • pokládání nohou na sedadla nebo opěradla sedadel nebo ležení na sedadlech
 • opilství a/nebo neukázněnost způsobená požíváním alkoholu nebo drog
 • přinášení a konzumace vlastního alkoholu na palubě lodi během plavby
 • nevhodný oděv, zouvání bot nebo pokládání nohou na nábytek
 • poškozování nebo zásahy do zařízení a vybavení plavidla, nouzových východů nebo poplašného systému
 • kouření mimo k tomu určená místa
 • vyhazování jakýchkoli předmětů přes palubu (používejte prosím určené odpadkové koše)
 • poškozování majetku nebo vybavení lodi, včetně kajut nebo apartmá, zanechávání odpadků na podlaze nebo znečisťování nábytku / zařízení lodi

 

Žádáme vás, abyste s veškerým zařízením lodi zacházeli s respektem a zanechali je v pořádku pro další hosty.

 

Nulová tolerance porušování etického kodexu

 

Společnost Stena Line přistupuje k neukázněnému chování cestujících s nulovou tolerancí. Kdokoli poruší některé z výše uvedených pravidel, bude vyveden z lodi a další plavby se společností Stena Line mu/jí již nebudou dovoleny. Budeme-li se domnívat, že vaše chování během plavby s námi bylo nepřijatelně, podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom vašemu nepřijatelnému chování zabránili, a to včetně následujících opatření:

 

 • trvalý zákaz cestování se společností Stena Line
 • odepření nástupu na palubu nebo žádost o opuštění lodi před jejím odplutím, pokud jste již na palubě
 • zrušení veškerých dalších rezervací, včetně zpátečních cest

 

Podáme oznámení jakéhokoli trestného činu a/nebo škody spáchané na majetku společnosti Stena Line příslušným úřadům.

 

Pomozte nám prosím zpříjemnit cestu všem a chovejte se zodpovědně a ohleduplně.

 

Buďte zodpovědní. Buďte zdvořilí. Buďte ohleduplní. Udělejte z cesty zážitek pro všechny.