Máte ztráty a nálezy?

Veškerý osobní majetek, nalezený na našich lodích nebo v přístavech, je zaslán k vyzvednutí do našich kanceláří ztrát a nálezů na pobřeží. Věci nalezené na palubě jsou uchovávány po dobu 3 měsíců, a poté jsou zničeny (u plaveb do/ze Švédska jsou ztracené položky předány místní policii po uplynutí 1–3 týdnů). Nicméně po dobu trvání omezení kvůli koronaviru pozastavujeme náš standardní proces ztrát a nálezů kvůli možnosti křížové kontaminace při manipulaci s osobním majetkem. 

 

Z hygienických důvodů nebudou na palubě ponechány žádné předměty, pokud se nejedná o předměty vysoké hodnoty, jako jsou notebooky. Patří sem mimo jiné oblečení, brýle a telefony. U položek s vysokou hodnotou vyplňte prosím náš formulář zákaznických služeb a jako povahu dotazu vyberte „Ztracený majetek“. Pokud jste měli rezervovanou kajutu, při vyplňování formuláře uveďte číslo kajuty. 

 

Upozornění: společnost Stena Line nenese za ztrátu nebo odcizení majetku žádnou odpovědnost. Všem cestujícím doporučujeme, aby si své cennosti nechali bezpečně uzamčeny ve svém vozidle a během cestování je nikdy nenechávali bez dozoru.