Máte ztráty a nálezy?

Veškerý osobní majetek nalezený na našich plavidlech nebo v přístavech se zasílá k vyzvednutí do našich kanceláří ztrát a nálezů na pevnině. Předměty nalezené na palubě na trasách po Irském moři se uchovávají po dobu 30 dnů a poté jsou zničeny, předměty nalezené na trase Harwich – Hoek van Holland se uchovávají až 3 měsíce. V případě přejezdů do/ze Švédska jsou ztracené věci po 1–3 týdnech předávány místní policii. 

 

Z hygienických důvodů nebudou na palubě ponechány žádné předměty, pokud se nejedná o předměty vysoké hodnoty, jako jsou notebooky nebo telefony. V případě cenných předmětů nás prosím kontaktujte. Ve Švédsku, PolskuIrsku a Velké Británii prosím vyplňte formulář služeb pro zákazníky na stránce „Kontaktujte nás“ a jako druh dotazu vyberte „Ztracený majetek“. Pokud jste si rezervovali kajutu, uveďte při vyplňování formuláře její číslo.  Zapomenuté předměty osobní hygieny nebudou uchovávány bez ohledu na jejich hodnotu.

 

Upozornění: společnost Stena Line nenese za ztrátu nebo odcizení majetku žádnou odpovědnost. Všem cestujícím doporučujeme, aby své cennosti nechávali bezpečně uzamčeny ve svém vozidle a během cestování je nikdy nenechávali bez dozoru.