Zarezervovat

SMLUVNÍ PODMÍNKY EXTRA


 • 1. OBECNÉ

  1.1
  Ustanovení uvedená a zmiňovaná v těchto smluvních podmínkách se vztahují na vaše členství v klubu Extra (dále jen „klub“).
  1.2
  Zažádáním o členství v klubu a jeho následným získáním souhlasíte s těmito smluvními podmínkami.
  1.3
  Klub si vyhrazuje právo kdykoli tyto smluvní podmínky nahradit nebo změnit. Takové změny mohou obsahovat, mimo jiné, obsah programu klubu, výhody a podmínky týkající se získání nebo použití bodů. Účast třetích stran, jakož i další informace zobrazené na stránkách Moje Extra, mohou být kdykoli změněny.
  1.4
  Klub bude informovat své členy o příslušných změnách těchto smluvních podmínek. Informace budou sdíleny nejméně jedním komunikačním kanálem klubu nebo společnosti Stena Line, především však prostřednictvím stránek Moje Extra a e-mailů. Tyto změny mají přednost před předchozími smluvními podmínkami od stanoveného data.
  1.5
  Klub si také vyhrazuje právo zcela ukončit své výhodné nabídky. Budete o tom informováni nejméně čtyři týdny předem, pokud se tak klub rozhodne učinit. Ani klub ani společnost Stena Line nenesou odpovědnost za škody způsobené změnou nebo zrušením tohoto programu.
  1.6
  S výjimkou odpovědností, které jsou výslovně stanoveny v platném vydání těchto smluvních podmínek, nebudou klub, společnost Stena Line ani přidružené společnosti přebírat jakoukoli odpovědnost za škody, ztráty nebo náklady vzniklé členovi. Stejně tak klub, společnost Stena Line nebo přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakékoli náklady, ztráty nebo škody vzniklé někomu jinému než členovi.


  2.ČLENSTVÍ

  2.1
  Body lze získat a použít na všech linkách společnosti Stena Line, na které se nabídka vztahuje.
  2.2
  Žádosti o vstup do klubu budou přijímány pouze od jednotlivců. Aby se předešlo pochybnostem, jako členové nemohou být přijaty společnosti ani organizace. Členové mohou získat a používat body pouze pro osobní účely.
  2.3
  Každá osoba ve věku 18 let nebo starší, jejíž poštovní adresa je v zemi, kde je program otevřený ke členství, se může zaregistrovat na www.stenaline.cz/extra (změnit na místní). Členství je osobní a nepřenosné. Přihláška ke členství v klubu Extra je bezplatná.
  2.4
  Pro požádání o členství je vyžadována platná e-mailová adresa. Po vstupu do klubu člen souhlasí, že společnost Stena Line může posílat e-maily, sms a nabízená oznámení přes mobilní aplikaci s aktualizací zůstatku, novinkami o schématu, informační bulletiny a další nabídky od společnosti Stena Line a jejich přidružených společností.
  2.5
  Členové jsou identifikováni podle čísla účtu poskytovaného klubem.
  2.6
  Je povinností člena informovat klub o změnách svých osobních údajů prostřednictvím stránek Moje Extra.
  2.7
  Stav zůstatku vašich bodů a získaných a použitých bodů je uveden na stránkách Moje extra. Body se považují za získané při dokončení cesty.
  2.8
  Existují tři způsoby zrušení členství:
  Své členství jste oprávněni zrušit kdykoliv. Můžete tak učinit prostřednictvím stránek Moje Extra nebo napsáním do klubu.Po zrušení členství budou ztraceny všechny nevyužité body
 •  Po uplynutí dvouletého období, ve kterém členovi nepřibývají body, si klub vyhrazuje právo jednostranně ukončit členství

V případě podvodu, nebo v případě, že poskytnete neúplné nebo nepravdivé informace, nedodržujete stanovené smluvní podmínky, zneužijete svá členská práva nebo jakýmkoli jiným způsobem způsobíte škody klubu, společnost Stena Line nebo přidružené společnosti jsou oprávněné okamžitě ukončit vaše členství a zrušit všechny získané body


3. OSOBNÍ INFORMACE


3.1
Společnost Stena Line je zodpovědná za veškeré shromážděné údaje a informace. Abychom zajistili a spravovali údaje správným způsobem, postupujeme podle zákona. Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi údaji najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stena Lines (odkaz).
3.2
Společnost Stena Line neprodá vaše osobní údaje externím stranám, ale vyhrazuje si právo používat vaše údaje pro marketingové účely. Neustále se snažíme tyto zasílané informace vylepšovat a udržovat je zajímavé a relevantní pro naše zákazníky. Abychom mohli reagovat na to, zda se vám líbí nebo nelíbí to, co vám zasíláme, shromažďujeme informace o následujících položkách – když otevřete svůj e-mail a když kliknete na nějaké odkazy. Shromážděné údaje se používají interně v rámci společnosti Stena Line. Podrobnější informace o povaze a využití shromážděných osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stena Line. Osobní údaje člena spojené s účastí v klubu jsou shromažďovány, zpracovávány a používány operátorem pro účely Extra.


4. ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ
4.1
Body jsou platné od data získání během celého aktuálního roku a následujícího kalendářního roku (od 1. ledna do 31. prosince) a vyprší poslední den v prosinci. Body, kterým vyprší platnost, jsou automaticky odečteny z vašeho účtu poslední den v prosinci. 
4.2
Klub rozhoduje o tom, které tarify, balíčky a ceny produktů na palubě mají nárok na získání bodů. Společnost Stena Line si vyhrazuje právo kdykoli měnit počet získaných bodů za tarify, balíčky a ceny za produkty na palubě. 
Extra body lze shromažďovat za cesty a předem rezervované služby na palubě. 
Můžete sbírat body za určené nákupy na palubě za předpokladu, že při nákupu byla naskenována karta Extra (Klub). 
 
Není možné získat body: 
(1) Při rezervacích, kde nebylo před cestou přidáno číslo členství k rezervaci
(2) Po ukončení cesty není možné získat body za nákupy na palubě
(3) Body nelze získat za rezervace, které jsou placeny pomocí bodů
(4) Body nelze získat na palubě při koupi produktů se speciálními cenami pro členy
(5) Za cigarety a tabák nelze získat body
4.3
Členové Blue Members získávají body ve výši 5 bodů za 1 euro. Členové Gold Members získávají body ve výši 10 bodů za 1 utracené euro. Společnost Stena Line si vyhrazuje právo na rozdílné sazby nebo nemožnost zisku bodů za produkty obsahující prvek třetí strany, např. balíčky přidružených společností nebo další dopravní prostředky.
4.4
Členové mají nárok pouze na získání bodů za cesty, na kterých cestovali osobně. 
4.5
Pro získání bodů za cesty musí být číslo rezervace poskytnuto v době rezervace. Nejjednodušší způsob, jak zajistit, že bude poskytnuto vaše věrnostní číslo, je přihlásit se k účtu Extra před provedením online rezervace. Pokud je rezervace uskutečněna prostřednictvím našeho call centra, musí být poskytnuto věrnostní číslo před provedením rezervace. 
4.6
Při rezervacích s 10 a více osobami, skupinovými cenami a použitím příslušných slev nelze získat body. 

5. POUŽITÍ BODŮ

5.1
Body mohou být použity pouze při rezervacích uskutečněných přímo prostřednictvím společnosti Stena Line
5.2
Body nelze vyměňovat za hotovost
5.3
Body mohou být použity pouze držitelem účtu a nejsou přenositelné
5.4
Body mohou být použity jako plná nebo částečná platba proti platným tarifům společnosti Stena Line. Společnost Stena Line určuje, které tarify a trasy jsou způsobilé pro použití bodů, a takové tarify nebo trasy mohou být kdykoli změněny. Body nelze použít pro nákupy na palubě, členské ceny, skupiny balíčků nebo přepravu zásilek
5.5
Člen je výlučně odpovědný za dodržování místních daňových pravidel při používání bodů.
5.6
1 bod = 1 eurocent

6. ÚROVNĚ

6.1
Začínáte jako člen Blue Member. Toto členství se každoročně automaticky obnovuje. Když získáte více než 6 250 bodů, postoupíte na úroveň Gold. Členství Gold je platné po dobu 12 měsíců od jeho získání. Chcete-li udržovat stav členství na úrovni Gold, musíte získat 12 500 bodů za 12 měsíců od jeho získání. Vaše členství automaticky klesne na úroveň Blue, pokud získáte méně než 12 500 bodů za 12 měsíců. 

7. OBECNÉ REZERVACE A CESTOVNÍ PODMÍNKY
Všechny rezervace se řídí smluvními podmínkami platnými pro zakoupený produkt společnosti Stena Line.
 
Chcete-li získat více informací o klubu, přečtěte si často kladené dotazy nebo nám zašlete e-mail na adresu internationalsales@stenaline.com.
Vítejte na palubě,
Stena Line