Zarezervovat

Informace o hraničních kontrolách

Švédská vláda se hraniční kontroly


Švédská vláda se rozhodla zavést hraniční kontroly. To pro osoby, které budou cestovat některou z linek společnosti Stena Line do Švédska z Německa, Dánska nebo Polsko, znamená, že budou muset při cestě trajektem z těchto zemí předložit platný doklad totožnosti. Platným dokladem totožnosti je cestovní pas nebo občanský průkaz vydaný podle standardu EU, který bude zkontrolován před odplutím z dané země. Kontrola dokladu totožnosti se týká všech, kdo pocestují trajektem bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o řidiče autobusu či nákladního vozu nebo o cestujícího s automobilem nebo bez něj. Děti cestující s rodiči jsou z těchto kontrol dokladu totožnosti vyňaty. Švédská policie provede kontrolu stejných dokladů totožnosti po připlutí do Švédska.

 

Švédská policie uvedla, že skandinávští občané a osoby s povolením k pobytu ve skandinávské zemi mohou jako platný doklad totožnosti použít platný skandinávský řidičský průkaz nebo platný doklad totožnosti vydaný ve skandinávské zemi. Společnost Stena Line se bude řídit těmito nařízeními ohledně kontrol dokladu totožnosti.